تعداد مقالات: 101
76. تأثیر متغیرهای اقتصاد کلان بر بازده سهام شرکت‌های شیمیایی و پتروشیمی در چارچوب الگوی PVAR

دوره 2، شماره 3، تابستان 1396، صفحه 159-186

رضا طالبلو؛ علی فریدزاد؛ حسین شیخی هابیل


77. صادرات نفتی و غیرنفتی، بخش غیرصادراتی و رشد اقتصادی(رهیافت مدل رشد گسترش‌یافته فدر)

دوره 1، شماره 2، پاییز 1393، صفحه 123-141

همایون رنجبر؛ سعید دائی کریم زاده؛ صابر معتقد


78. برآورد بردار هم انباشتگی اقتصاد خاکستری و توسعه انسانی با روش حداقل مربعات پویای پانلی

دوره 1، شماره 3، زمستان 1393، صفحه 125-142

سیدعلی پایتختی اسکویی؛ لاله طبقچی اکبری


79. ارزیابی شرکتهای دارویی در بازار سهام تهران با استفاده از روش تحلیل پوششی داده‌ها

دوره 1، شماره 1، تابستان 1393، صفحه 135-159

مرحوم غلامرضا اسلامی بیدگلی؛ بهرام نقش تبریزی؛ سید حمیدرضا علوی


80. تأثیر سرمایه انسانی بر خالص ازدواج استان سمنان

دوره 2، شماره 1، زمستان 1395، صفحه 157-182

پروانه سلاطین؛ سمانه محمدی


81. اثرات صادرات منابع طبیعی بر صادرات غیرمنابع

دوره 4، شماره 2، بهار 1398، صفحه 109-132

رضا محسنی؛ زهرا مومنی


82. مدلسازی توزیع بودجه در ایران با استفاده از نظریه بازی‌ها

دوره 4، شماره 2، بهار 1398، صفحه 133-153

نادر اصغری؛ مجید اسحاقی گرجی؛ اسمعیل ابونوری


83. نقش رسانه در شکل گیری انتظارات اقتصادی پویا و مدیریت سبد دارایی‌ها

دوره 5، شماره 1، زمستان 1398، صفحه 11-36

فرشاد پرویزیان؛ علیرضا عرفانی؛ اسمعیل ابونوری


84. اندازه‌گیری و تحلیل ریسک سیستمی در بخش بانکداری ایران و بررسی عوامل مؤثر بر آن

دوره 4، شماره 3، تابستان 1398، صفحه 11-36

حمید ابریشمی؛ محسن مهرآرا؛ محمد رحمانی


88. تأثیر فساد و استقلال بانک مرکزی بر حجم پول در ایران: با استفاده از الگوی (STAR)

دوره 4، شماره 3، تابستان 1398، صفحه 111-140

مریم قدیمی؛ مهناز ربیعی؛ عبداله دوانی؛ ابوالفضل شاه آبادی


89. بررسی اثرات نامتقارن شوک‌های پولی بر تولید و اشتغال صنعت خودرو: رویکرد ARDL غیرخطی

دوره 4، شماره 4، پاییز 1398، صفحه 9-29

ابراهیم نصیری‌فر؛ کامبیز هژبر کیانی؛ سید شمس‌الدین حسینی؛ فرهاد غفاری


92. بررسی تاثیر شوک سیاست پولی آمریکا بر تولید ناخالص داخلی کشورهای صادرکننده نفت با استفاده از رهیافت GVAR

دوره 4، شماره 4، پاییز 1398، صفحه 59-84

الناز حاجبی؛ سید محمدجواد رزمی؛ محمدحسین مهدوی عادلی؛ تیمور محمدی


94. مقایسه اثر بازار داخلی در صنایع رقابتی و انحصار چند جانبه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 آذر 1398

اسمعیل ابونوری؛ رحمان سعادت؛ سعید راسخی؛ محمدرضا مردانی


95. اثر فساد بر توسعه انسانی (مدل رگرسیون کوانتایل)

دوره 5، شماره 1، زمستان 1398، صفحه 37-66

سیامک شکوهی فرد؛ رویا آل عمران؛ نادر مهرگان؛ فرزاد رحیم زاده


96. تاب آوری اقتصاد کلان و ورشکستگی نظام بانکی (مطالعه بین کشوری)

دوره 4، شماره 4، پاییز 1398، صفحه 107-153

سید صهیب مدنی تنکابنی؛ مهدی ادیب پور؛ محمود محمودزاده؛ صالح قویدل


97. بررسی اثر سرمایه انسانی بر همگرایی منطقه‌ای در اقتصاد ایران: رهیافت اقتصادسنجی فضایی

دوره 5، شماره 1، زمستان 1398، صفحه 67-85

مهران افراسیابی؛ مصیب پهلوانی؛ رمضان حسین زاده


99. بررسی اثر نرخ بهره و نرخ ارز بر هدفگذاری تورم با رویکرد انتظارات تورمی ناهمگن

دوره 5، شماره 1، زمستان 1398، صفحه 87-110

اصغر ابوالحسنی؛ بیتا شایگانی؛ زهرا زندیان