بررسی عکس‌العمل توابع تقاضای نیروی کار و سرمایه صنایع منتخب ISIC دورقمی به تغییرات شاخص قیمت حامل‌های انرژی (استان‌های منتخب)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی دانشگاه شهیدبهشتی

2 کارشناسی ارشد دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی دانشگاه شهیدبهشتی

چکیده

در این پژوهش اثرات تغییرات قیمت شاخص دیویژیای حامل­های انرژی بر توابع تقاضای نیروی کار و سرمایه­ی آن دسته از صنایع ISIC دورقمی کشور که بیش­ترین میزان ارزش ستانده، ارزش‌افزوده، ارزش سوخت مصرفی و اشتغال را دارا هستند؛ یعنی صنایع مواد غذایی و آشامیدنی، صنایع تولید زغال کک-پالایشگاه­های نفتی، تولید مواد و محصولات شیمیایی، فلزات اساسی، کانیهای غیرفلزی و وسایل نقلیه موتوری تریلر و نیمه تریلر با استفاده از روش تجزیه قیمت مورک و همچنین مدل اقتصادسنجی پنل پویا برای استان­های تهران، اصفهان، خوزستان، هرمزگان و مرکزی طی بازه­ی زمانی 1393-1376 بررسی شده است. نتایج پژوهش بیان­گر آن است که صنایع سرمایه­بر نسبت به دیگر صنایع مورد بررسی، به تغییرات شاخص قیمت حامل­های انرژی حساس­تر بوده و همچنین اثرات عدم تقارن در واکنش متغیر وابسته­ی این صنایع (به تغییرات شاخص قیمت حامل­های انرژی) نسبت به صنایعی که ماهیت کاربری دارند؛ بالاتر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Survey Reaction of Labor Demand and Capital in Selected ISIC Industries Respect to Energy Price Index Deviation

نویسندگان [English]

  • Hasanali Ghanbari Meman 1
  • VIDA VARAHRAMI 1
  • SAEED HAGHIGHAT 2
1 Assistant Professor in Economics, Factuality of Economics and Political Science, Shahid Beheshti University
2 Master in Economics, Factuality of Economics and Political Science, Shahid Beheshti University
چکیده [English]

In this paper to survey effects of energy prices index on labor and capital demand of ISIC industries such as food industry, coke and oil industry, chemical productions, main metals, on metal and motor vehicles industries are selected because they have more value added, more employment and energy consumption. Therefore, we use from Mork price decomposition and dynamic panel method for Tehran, Isfahan, Khoozestan, Hormozgan and Markazy providences toward of 1995-2014. Results reveal that capital intensive industries are elastic respect to energy price and asymmetric effects respect to energy index price deviation is more than labor intensive industries.

کلیدواژه‌ها [English]

  • ISIC Industries
  • Labor
  • Capital
  • Mork Price Decomposition
  • Dynamic Panel