خط مشی سرقت ادبی

سیاست مبارزه با سرقت ادبی

هیئت تحریریه مجله مدلسازی اقتصادسنجی اقدامات لازم را برای بررسی اصالت مقالات دریافتی، پایایی اطلاعات موجود و استفاده صحیح از استنادها انجام می دهد. هیئت تحریریه مجله تأیید می‌کند که سرقت ادبی غیرقابل قبول است و بنابراین سیاست‌های زیر را وضع می‌کند که در صورت شناسایی سرقت ادبی در نسخه خطی که برای انتشار در مجله مدل‌سازی اقتصادسنجی ارائه شده است، اقدامات خاصی را انجام می‌دهد.

  • سرقت ادبی به هر شکلی، از جمله نقل قول یا بازنویسی بخش‌های قابل توجهی از مقاله دیگران (بدون ذکر منبع)، «به‌جا گذاشتن» مقاله دیگری به عنوان متعلق به نویسنده یا ادعای نتایج تحقیقات انجام‌شده توسط دیگران، رفتار انتشار غیراخلاقی را غیرقابل قبول است. نویسندگان باید اطمینان حاصل کنند که نسخه خطی ارسالی به طور کامل کار اصلی را توصیف می کند و عاری از هرگونه جنبه سرقت ادبی است. به همه نویسندگان پیشنهاد می شود از یک نرم افزار تشخیص سرقت ادبی برای انجام بررسی شباهت استفاده کنند. باید دقت شود که اثر قبلاً به هیچ زبانی منتشر نشده باشد و به طور همزمان به مجلات دیگر ارسال نشود (ارسالی چندگانه قابل قبول نیست).

 

  • در صورتی که هر یک از رفتارهای غیراخلاقی انتشارات فوق توسط تحریریه مجله یا یکی از داوران تشخیص داده شود، مقاله بلافاصله رد می شود و هیئت تحریریه با نویسنده یا نویسنده ها تماس می گیرد تا توضیح و اصلاح مطالب سرقت شده را مطالبه کند. . اگر نویسنده (نویسندگان) در مدت زمان معقولی پاسخ ندهد یا تنظیمات لازم را انجام ندهد، به سردبیر مجلات دیگر (برای ارسال چندگانه) و مؤسسه مربوطه مؤلف اطلاع داده می شود و نام نویسندگان در لیست سیاه قرار می گیرد و آنها این کار را انجام خواهند داد. قادر به ارسال نسخه های خطی به مجله مدلسازی اقتصادسنجی نیست.

 

  • در صورتی که پس از انتشار مقاله ای سرقت ادبی توسط شخصی گزارش شود، موضوع توسط هیئت تحریریه مجله بررسی می شود و در صورت محسوس بودن محتوای سرقت شده، مقاله از آرشیو مجله ما خارج می شود و به موسسه مربوطه نویسنده اطلاع داده می شود. نام نویسندگان در لیست سیاه قرار گرفته است.

 

  • سیستم تشخیص سرقت ادبی:

         در مرحله اول، نسخه خطی با استفاده از سامانه تشخیص سرقت ادبی سمیم نور بررسی می شود.