اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 476
تعداد پذیرش 97
تعداد پذیرش بدون داوری 0
تعداد عدم پذیرش 318
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 84

مقالات منتشر شده (از سال 1399)
تعداد دوره‌ها 5
تعداد شماره‌ها 17
تعداد مقالات 103
تعداد مشاهده مقاله 45129
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 55171
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 14 روز
متوسط زمان داوری 25 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 2395 روز
درصد پذیرش 20 %