اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 392
تعداد پذیرش 73
تعداد پذیرش بدون داوری 0
تعداد عدم پذیرش 255
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 67

مقالات منتشر شده (از سال 1399)
تعداد دوره‌ها 4
تعداد شماره‌ها 13
تعداد مقالات 79
تعداد مشاهده مقاله 28135
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 41675
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 16 روز
متوسط زمان داوری 26 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 54 روز
درصد پذیرش 19 %