اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 497
تعداد پذیرش 92
تعداد عدم پذیرش 332
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 84

مقالات منتشر شده (از سال 1398)
تعداد دوره‌ها 4
تعداد شماره‌ها 14
تعداد مقالات 86
تعداد مشاهده مقاله 32580
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 68072
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 14 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 76 روز
متوسط زمان داوری 28 روز
متوسط زمان پذیرش 140 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 90 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 45 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 78 روز
درصد پذیرش 19 %