اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 444
تعداد پذیرش 91
تعداد پذیرش بدون داوری 0
تعداد عدم پذیرش 295
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 78

مقالات منتشر شده (از سال 1399)
تعداد دوره‌ها 4
تعداد شماره‌ها 15
تعداد مقالات 97
تعداد مشاهده مقاله 38260
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 48635
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 15 روز
متوسط زمان داوری 25 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 50 روز
درصد پذیرش 20 %