اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 221
تعداد پذیرش 56
تعداد پذیرش بدون داوری 0
تعداد عدم پذیرش 132
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 37

مقالات منتشر شده (از سال 1401)
تعداد دوره‌ها 3
تعداد شماره‌ها 10
تعداد مقالات 64
تعداد مشاهده مقاله 23870
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 13388
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 10 روز
متوسط زمان داوری 24 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 4094 روز
درصد پذیرش 25 %