خط مشی بایگانی

این مجله در حال حاضر در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) و بانک اطلاعات مجلات کشور (magiran) آرشیو شده است. بسیاری از اطلاعات ضروری در مورد مقالات ذخیره می شود. بنابراین، نسخه هایی از مقالات از طریق سیستم های آن ها به عنوان جایگزین در دسترس جامعه علمی قرار می گیرند.