تعداد دوره ها 6

تعداد شماره ها

23

تعداد مقالات ارسال شده

774

تعداد مقالات پذیرفته شده

140

تعداد مقالات رد شده

482

درصد پذیرش

18

تعداد پایگاههای نمایه شده

6

تعداد داوران

186

صاحب امتیاز: دانشگاه سمنان

ناشر: دانشگاه سمنان

نوع اعتبار: علمی (وزارت علوم، تحقیقات و فناوری)

رتبه مجله بر اساس آخرین ارزیابی وزارت علوم: ب (پرتال نشریات علمی)

توالی انتشار: فصلنامه

سیاست انتشار: دسترسی آزاد به متن کامل مقالات

زبان: فارسی (به همراه چکیده انگلیسی)

نوع انتشار: چاپی و الکترونیکی

نوع داوری: دوسو ناشناس

استفاده از مشابهت‌یابی قبل از ارسال به داوری: دارد

سامانه مورد استفاده جهت مشابهت‌یابی: سمیم نور

هزینه انتشار و پردازش مقاله (APC): هیچ هزینه ای برای نویسنده وجود ندارد (که معمولاً به عنوان APC شناخته می شود) و تمام مقالات پذیرفته شده بدون هیچ هزینه چاپ در مجله منتشر می شوند.

متوسط زمان داوری: 4 هفته

درصد پذیرش: 17 درصد

فصلنامه مدلسازی اقتصادسنجی به استناد نامه شماره 3/18/290131 تاریخ 1395/12/16 دفتر سیاستگذاری و برنامهریزی امور پژوهشی (وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) دارای درجه علمی-پژوهشی است.


 "فصلنامه مدلسازی اقتصادسنجی با احترام به قوانین اخلاق در نشریات تابع قوانین کمیتۀ اخلاق در انتشار (COPE)می باشد و از آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می نماید".

 

شماره جاری: دوره 8، شماره 4 - شماره پیاپی 32، دی 1402 

بررسی تاثیر قیمت نفت خام بر فعالیت اقتصادی در مجموعه کشورهای منتخب عضو اوپک

10.22075/jem.2023.30584.1833

مهدی بهنامه؛ محمود هوشمند؛ مقداد زکی حمید بنانه؛ سهیل عبداللهی تونه ئی


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

مدیر مسئول سردبیر مدیر داخلی
دوره انتشار
فصلنامه
شاپا چاپی
شاپا الکترونیکی

بانک ها و نمایه نامه ها