تعداد دوره ها 6

تعداد شماره ها

23

تعداد مقالات ارسال شده

774

تعداد مقالات پذیرفته شده

140

تعداد مقالات رد شده

482

درصد پذیرش

18

تعداد پایگاههای نمایه شده

6

تعداد داوران

186

صاحب امتیاز: دانشگاه سمنان

ناشر: دانشگاه سمنان

نوع اعتبار: علمی (وزارت علوم، تحقیقات و فناوری)

رتبه مجله بر اساس آخرین ارزیابی وزارت علوم: ب (پرتال نشریات علمی)

توالی انتشار: فصلنامه

سیاست انتشار: دسترسی آزاد به متن کامل مقالات

زبان: فارسی (به همراه چکیده انگلیسی)

نوع انتشار: چاپی و الکترونیکی

نوع داوری: دوسو ناشناس

استفاده از مشابهت‌یابی قبل از ارسال به داوری: دارد

سامانه مورد استفاده جهت مشابهت‌یابی: سمیم نور

هزینه بررسی اولیه: ندارد

متوسط زمان داوری: 5 هفته

درصد پذیرش: 18 درصد

فصلنامه مدلسازی اقتصادسنجی به استناد نامه شماره 3/18/290131 تاریخ 1395/12/16 دفتر سیاستگذاری و برنامهریزی امور پژوهشی (وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) دارای درجه علمی-پژوهشی است.


فصلنامه مدلسازی اقتصادسنجی تابع قوانین  COPE (کمیته بین المللی اخلاق در نشر) است و از آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می نماید.

 

شماره جاری: دوره 6، شماره 5 - شماره پیاپی 24، زمستان 1400، صفحه 1-192 (ویژه زمستان 1400) 

3. اثر صرفه‌های مقیاس و تنوع بر صادرات صنعت خودروی ایران

صفحه 69-90

10.22075/jem.2022.23944.1618

مریم خلیلی اصل؛ فرهاد خدادادکاشی؛ سعید راسخی؛ سمیه شاه حسینی


6. آزمون تقارن تأثیر سیاست پولی بر عملکرد بانک‌های تجاری در منطقۀ منا

صفحه 155-182

10.22075/jem.2022.24740.1645

سلام حامد کریم؛ احمد جعفری صمیمی؛ محمد تقی گیلک حکیم آبادی؛ امیرمنصور طهرانچیان


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

مدیر مسئول سردبیر مدیر داخلی
دوره انتشار
فصلنامه
شاپا چاپی

بانک ها و نمایه نامه ها