تعداد دوره­ ها

9

تعداد شماره­ ها

33

تعداد مقالات ارسال شده

1017

تعداد مقالات پذیرفته شده

259

تعداد مقالات رد شده

658

درصد پذیرش

20

تعداد پایگاههای نمایه شده

9

تعداد داوران

254

صاحب امتیاز: دانشگاه سمنان

ناشر: دانشگاه سمنان

نوع اعتبار: علمی (وزارت علوم، تحقیقات و فناوری)

رتبه مجله بر اساس آخرین ارزیابی وزارت علوم: ب (پرتال نشریات علمی)

توالی انتشار: فصلنامه

سیاست انتشار: دسترسی آزاد به متن کامل مقالات

زبان: فارسی (به همراه چکیده انگلیسی)

نوع انتشار: چاپی و الکترونیکی

نوع داوری: دوسو ناشناس

استفاده از مشابهت‌یابی قبل از ارسال به داوری: دارد

سامانه مورد استفاده جهت مشابهت‌یابی: سمیم نور

هزینه انتشار و پردازش مقاله (APC): هیچ هزینه ای برای نویسنده وجود ندارد (که معمولاً به عنوان APC شناخته می شود) و تمام مقالات پذیرفته شده بدون هیچ هزینه چاپ در مجله منتشر می شوند.

متوسط زمان داوری: 4 هفته

درصد پذیرش: 20 درصد

فصلنامه مدلسازی اقتصادسنجی به استناد نامه شماره 3/18/290131 تاریخ 1395/12/16 دفتر سیاستگذاری و برنامهریزی امور پژوهشی (وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) دارای درجه علمی-پژوهشی است.


 "فصلنامه مدلسازی اقتصادسنجی با احترام به قوانین اخلاق در نشریات تابع قوانین کمیتۀ اخلاق در انتشار (COPE)می باشد و از آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می نماید".

 

شماره جاری: دوره 9، شماره 1 - شماره پیاپی 33، فروردین 1403 

تأثیر ریسک تجارت و سرمایه‌گذاری بر نرخ ارز در ایران

صفحه 113-154

10.22075/jem.2024.32136.1884

رامین امانی؛ خالد احمدزاده؛ زانکو قربانی؛ محمد پارسا احترامی


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

مدیر مسئول سردبیر مدیر داخلی
دوره انتشار
فصلنامه
شاپا چاپی
شاپا الکترونیکی

بانک ها و نمایه نامه ها