اصول اخلاقی انتشار مقاله

 "نشریه مدلسازی اقتصادسنجی با احترام به قوانین اخلاق در نشریات تابع قوانین کمیتۀ اخلاق در انتشار ( COPE) می باشد و از آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می نماید" 

http://publicationethics.org

 

وظایف و مسئولیت های سردبیر و  هیأت تحریریه

سردبیر مسوول تصمیم گیری در مورد انتشار یا عدم انتشار مقاله در این مجله است.

سردبیر و دبیران علمی این مجله متعهدند که مقالات دریافتی را تا زمان انتشار آن، محرمانه نگه دارند.

سردبیر  و دبیران علمی این نشریه متعهد به حفظ بینامی و گمنامی داوران هستند.

سردبیر و دبیران علمی این مجله موظف به بررسی مقالات دریافتی از نظر انطباق آنها با سیاست‌ها و قوانین مصوب مجله می‌باشند. چنانچه مقاله‌ای این اصل را دارا نبود از دستور کار مجله خارج خواهد شد.

سردبیر و دبیران علمی این مجله متعهدند نگاه بی طرفانه و خالی از عقاید شخصی به مقالات دریافتی داشته باشند. مقالات بدون توجه به مسائل قومی، نژادی، مذهبی، منطقه‌ای و فقط بر اساس محتوای علمی و انطباق با قوانین مجله در دستور کار قرار خواهند گرفت.

در فرایند داوری، داور قادر به دیدن نام و مشخصات نویسنده است، اما نویسنده از نام و مشخصات و تعداد داوران مطلع نخواهد شد.

سردبیر و دبیران علمی این مجله موظف به رعایت کلیه قوانین مجله و قوانین بالادستی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در خصوص نشریات می باشند.

رونوشت های منتشر نشده توسط دبیران علمی و یا اعضای دیگر برای مقاصد شخصی مورد استفاده قرار نخواهد گرفت.

 

وظایف و مسئولیت های داوران

داوران باید موظف و متعهد به حفظ حقوق نویسندگان و محرمانه نگاه داشتن مقالات و اطلاعات آنها باشند.

داوران پس از قبول داوری مقاله موظفند در زمان مقرر نتیجه داوری را به مجله ارسال کنند.

داوران موظفند فقط بر اساس محتوای علمی، فنی و تخصصی به بررسی و داوری مقاله بپردازند و به هیچ وجه علایق شخصی و عقیدتی خود را در آن سهیم نگردانند.

داوران موظفند سوﺀ رفتار نویسندگان در مقالات، تعارضات، کپی برداری تمام یا بخشی از متن از سایر مقالات بدون رعایت حقوق کپی رایت را به مجله اطلاع دهند.

 

وظایف و مسئولیت های نویسندگان

مقالات باید فقط به زبان فارسی، نگارش صحیح، اصطلاحات مناسب و با رعایت کلیه قوانین و شرایط مجله فرستاده شوند.

 مقالات ارسالی توسط نویسندگان نباید قبلا در مجله یا کنفرانسی چاپ شده یا در دست داوری باشند.

تمامی نویسندگان باید از ارسال مقاله به این مجله آگاه بوده، رضایت داشته باشند.

درج مشخصات نویسندگان، موسسات متبوع و ایمیل آنها باید به درستی صورت گیرد.

تمامی مشخصات نویسندگان مقاله در سامانه مجله باید در هنگام ارسال آن به مجله به درستی وارد شود.

نویسندگان باید اجازه ویرایش مقاله در جهت خوانا شدن آنرا به دبیران و سردبیر علمی مجله بدهند.

پس از انتشار مقالات در مجله، عموم افراد اجازه دریافت و استفاده از مقاله را خواهند داشت.

پس از آنکه مقاله در فرایند داوری قرارگیرد، امکان تغییر نام نویسندگان، ایمیل و سازمان متبوع آنها، تغییر تعداد نویسندگان و تغییر نویسنده مسوول وجود نخواهد داشت.

کشف هرگونه سرقت ادبی در مقالات منجر به عدم پذیرش آن ( در هر مرحله ای که باشد) خواهد شد و عواقب آن متوجه نویسندگان خواهد بود.

رونوشت ها نباید در جای دیگری (بجز در قالب چکیده یا بخشی از یک سخنرانی، مقاله ی مروری، یا پایان نامه) چاپ شده باشند یا توسط نشریه دیگری تحت بررسی باشند.

فرم تعهد اخلاقی باید توسط مولفان امضا شود.

نویسندگان موظفند در هر زمانی که متوجه خطایی در کار خود شدند بلافاصله مجله را از آن آگاه سازند.