بررسی رابطه بخش مسکن و برخی متغیرهای اقتصاد کلان ایران : رویکرد همدوسی موجک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

استادیار اقتصاد، گروه اقتصاد، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آیت الله العظمی بروجردی (ره)

چکیده

هدف از این پژوهش، بررسی ارتباط شاخص­های بخش مسکن با برخی از متغیرهای اقتصاد کلان ایران با رویکرد همدوسی موجک طی سالهای 1371-1394 است. نتایج نمودارهای همدوسی موجک، نشان می‌دهد که ارتباط بین شاخص قیمت مسکن و رشد اقتصادی در بازه زمانی 1391 تا 1393 و در مقیاس زمانی یکساله معکوس بوده اما طی سالهای 1385 تا 1389 رابطه این دو متغیر هم­فاز بوده و شاخص قیمت مسکن علت رشد اقتصادی بوده است. همچنین شدت ارتباط بین رشد اقتصادی و شاخص قیمت زمین در افق­های کوتاه­مدت از سال 1372 تا 1375 به صورت فاز مخالف و از سال 1380 تا 1383 هم­فاز بوده­اند. از طرف دیگر نرخ تورم و شاخص قیمت مسکن نیز هم‌فاز بوده و در بازه زمانی کوتاه­مدت ومیان‌مدت نرخ تورم عامل نوسان قیمت مسکن بوده است. همچنین حجم نقدینگی و شاخص­های قیمت بخش مسکن در افق­های بلندمدت هم فاز بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

considering the Relationship between the Housing Sector and Some Macroeconomic Variables of Iran: The Wavelet Coherency Approach

نویسندگان [English]

  • Younes Nademi
  • Ramin khochiany
Assistant Professor in Economics, Department of Economics, University of Ayatollah Boroujerdi
چکیده [English]

The purpose of this paper is to consider the relationship between housing indexes with some Iran's macroeconomic variables by wavelet coherency approach between1992-2015. The results of wavelet coherency have shown that the relationship between housing price index and economic growth has been inverted in one-year time-frequency during the period 2012-2014 but in this frequency between2006-2010, this relationship has been the identical phase, and the housing price index causes economic growth. Furthermore, the intensity of the relationship between economic growth and land price index in the short-term horizon during 1993-1996 has been in the opposite phase but during 2001-2004 are co-movement. On the other hand, inflation and housing price index are co-movement and in short and medium term; inflation rate was the leading variable. As well as liquidity and price indices of the housing sector are co-movement in long-term.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Housing Sector
  • GDP
  • Inflation
  • Liquidity Volume
  • Coherency Wavelet Approach