تاثیرپذیری سلامت از سرمایه گذاری مستقیم خارجی: رهیافت حداقل مربعات پویای پانلی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده اقتصاد، دانشگاه تهران

2 دکترای اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

یکی از عوامل مؤثر بر وضعیت سلامت کشورها، سرمایه­ گذاری مستقیم خارجی است. اگر بنگاه­های خارجی دستمزدهای بالاتر از بنگاه های داخلی پرداخت کنند و کارکنانشان را با خدمات اجتماعی بهتر و محل­ های کاری امن­تر تأمین کنند، سرمایه ­گذاری مستقیم خارجی می­ تواند وضعیت سلامت را در اقتصادهای میزبان بهبود بخشد. علاوه بر چنین اثرات مستقیمی، سرمایه­ گذاری مستقیم خارجی می­تواند اثرات غیرمستقیم بر سلامت داشته باشد؛ به این صورت که سرمایه­ گذاری مستقیم خارجی باعث افزایش درآمد شده و درآمدهای متوسط بالاتر سبب تقاضای بیشتر برای خدمات سلامت و به تبع آن افزایش سطح سلامت می­شوند. هدف این مقاله، بررسی تاثیر سرمایه ­گذاری مستقیم خارجی بر سلامت در کشورهای عضو اوپک است. برای این منظور، از داده ­های کشورهای عضو اوپک طی سال­های  2013-1980 و رهیافت حداقل مربعات معمولی پویا (DOLS) برای داده­ های تابلویی (Panel Data) استفاده شده است. نتایج این مطالعه نشان می­ دهد که سرمایه ­گذاری مستقیم خارجی بر سلامت جامعه این گروه از کشورها تآثیر مثبت و معنا­داری در بلندمدت در کنار عوامل اقتصادی، اجتماعی و محیطی دارد. بنابراین با توجه به نتایج این مطالعه، اهتمام بیشتر در جهت افزایش سرمایه­ گذاری مستقیم خارجی از اهمیت ویژه­ای در کشورهای عضو اوپک برخوردار است و توجه به سرمایه­ گذاری مستقیم خارجی می­تواند از عوامل ارتقای سطح سلامت جامعه در این کشورها باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of FDI on Health: DOLS Approach

نویسندگان [English]

  • Sajjad Barkhordari 1
  • Maryam Fattahi 2
1 Assistant Professor, Faculty of Economics, University of Tehran
2 Ph.D.in Economics, University of Tarbiat Modares
چکیده [English]

The Foreign Direct Investment (FDI) is an effective factor on health in host country. The FDI has direct and indirect channels on health in host country. In direct channel, if the foreign firm paid high wage to labor forces and provided them by social services, then the health of host country improves. In indirect channel, the FDI increases the income of host country then this effect increases the demand for health services and finally it improves the public health. The object of this paper is the analysis of FDI impact on public health in OPEC countries. We used the DOLS method for panel data in the period of 1980-2013. The results show the FDI and other factors include economic, environmental and social factors have significant and positive long-run effects on public health in these countries. Therefore, the FDI attraction is an important factor in improving of health in OPEC countries. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • FDI
  • Health
  • OPEC
  • DOLS