عوامل موثر بر شکل گیری شبکه مهاجرین داخلی: مطالعه موردی شهر ساری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای اقتصاد

2 استاد، گروه اقتصاد، دانشکده علوم اقتصادی و اداری دانشگاه مازندران، بابلسر

چکیده

این پژوهش عوامل موثر بر شکل­گیری شبکه مهاجرین اردبیلی به شهر ساری را مورد بررسی قرار می­دهد. در پژوهش حاضر به­جای استفاده از متغیرهای جانشین ارتباط بین دو فرد، به­طور مستقیم داده­های ارتباطی بین مهاجرین از طریق یک تحقیق میدانی شناسایی شده است. با استفاده از مدل اقتصادسنجی شکل­گیری شبکه و روش لاجیت برای داده­های جفتی عوامل، موثر بر روی شکل­گیری شبکه بررسی شده است. براساس دیدگاه استراتژیک به شکل­گیری شبکه، انتظار می­رود در بلند مدت یک شبکه ستاره­ای شکل در میان مهاجرین شکل بگیرد. علاوه براین، انتظار می­رود مهاجرین نه تنها بر اساس تصمیمات استراتژیک ارتباط برقرار کنند بلکه تشابهات اقتصادی، اجتماعی نیز موثر باشد. نتایج نشان می­دهد که زمان ورود مهاجرین، محل تولد در مبدا و هم‌ریختی مانند تشابهات سوادی، سنی و درآمدی اثر معناداری بر روی احتمال برقراری ارتباط دارند. نتایج نشان می­دهد مهاجرین تمایل چندانی به برقراری ارتباط با مهاجرین بسیار قدیمی ندارند، اما در بازه اختلاف زمانی مهاجرتی خاصی احتمال برقراری ارتباط افزایش می­باید. بدین معنی که افراد قدیمی در شبکه مهاجرین مهم هستند اما افراد بسیار قدیمی عملا جذابیتی برای برقراری ارتباط ندارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effective Factors on Formation of Internal Migrant Networks Evidence from Sari

نویسندگان [English]

  • Amir Habibdoust 1
  • Zahra(Mila) Elmi 2
1 PhD in Economics
2 Professor of Economics, University of Mazandaran, Babolsar.
چکیده [English]

This paper investigates the effective factors on migration network formation among Ardabilian who migrate to Sari. Instead of using proxy variables for relationship, direct relational data are recognized by conducting survey. By employing the valuable data and based on econometric model of network formation and applying logit method for dyadic data, effective factors on network formation are studied. According to strategic view on network formation, it is expected that form a star shape network among migrants. Moreover, it is expected that migrants not only make connection based on strategic behavior, but also based on economic and social similarities. Therefore, variables such as time of arrival, distance at birthplace are used as explanatory variables as well as variables such as age, education and income as proxy for homophily are employed as control variables.
Results show that time of arrival, distance at birthplace, age, education and income has significant effect on probability of making link.  Based on results, migrants don’t tend to linking with earlier migrants. The probability of linking increases among migrants who migrants between 6 to 28 years, specifically between 11 to 16 years. This means that earlier migrants are important in migrants’ network, but earliest migrants are not attractive for making connection.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Migration
  • Economics of Network
  • Network Formation