دوره و شماره: دوره 3، شماره 4، پاییز 1397، صفحه 1-172 
5. شاخص زنگا در سنجش نابرابری درآمد

صفحه 113-133

شهریار میرزائی؛ غلامرضا محتشمی برزادران؛ محمد امینی


6. واکنش غیرخطی سیاست‌های پولی نسبت به ریسک بازارهای مالی در ایران

صفحه 135-161

احمد جعفری صمیمی؛ امیرمنصور طهرانچیان؛ محسن نصرتیان نسب