اصلاح ضریب ریسک سرمایه الزامی ریسک بازار در مدل توانگری مالی صنعت بیمه ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی

2 دکتری اقتصاد مالی، اداره نظارت بر بیمههای زندگی، بیمه مرکزی ج.ا.ا

3 دانشجوی دکتری رشته مدیریت مالی، دانشکدۀ مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

هدف این مقاله ارائه روشی کاراتر از آیین‌نامه شماره 69 شورای عالی بیمه و مطالعات پیشین، برای تعیین ضریب ریسک سرمایه الزامی ریسک بازار در شرکتهای بیمه به تفکیک بیمه‌های زندگی و غیرزندگی است. در این راستا، با استفاده از داده‌های شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران (TEPIX) در دوره 97:09-1387:09 و روش‌های مختلف محاسبه ارزش در معرض ریسک (VaR)، اقدام به مدلسازی ضریب ریسک سرمایه‌گذاری در سهام برای شرکتهای بیمه، بدون ریسک تطبیق داراییها و بدهیها (بدون ریسک ALM) نمودیم. سپس، با محاسبه شکاف دیرش داراییها و بدهیها، ضریب ریسک بازار نهایی (با ریسک ALM) را محاسبه نمودیم. نتایج نشان می‌دهند که اولاً؛ شیوه شبیه‌سازی مونت‌کارلو مبتنی بر مدل TGARCH کاراتر از سایر مدلهای به کار رفته است و ثانیاً؛ مقدار ضریب ریسک بازار نهایی، به تفکیک بیمه‌های غیرزندگی و زندگی به ترتیب 36.8% و 34.2% است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Improving Risk Factor of Market Risk Capital Requirement in Solvency Model of Iranian Insurance Industry

نویسندگان [English]

  • Nader Mazloumi 1
  • Amir Safari 2
  • Reza Jafari 3
1 Associate Professor in Commercial Management, Department of Accounting & Management, Allameh Tabataba'i University
2 Ph.D. in Financial Economics, Department of Life Insurance Supervision, Central Insurance of Iran
3 Ph.D. Student in Financial Management, Department of Accounting & Management, Allameh Tabataba'i University
چکیده [English]

The main purpose of this paper is to present a more efficient method than the 69th act and previous studies, for determining risk factor of Market Risk Capital Requirement. In this regard, by using statistical data of TEPIX and Value at Risk (VaR) different approaches, we modeled the stock investment market risk in insurance companies without asset liability mismatching (ALM) risk. Next, by calculating duration gap of asset and liabilities, we calculated Market Risk Factor with (ALM) risk.
The findings indicate that first; Monte Carlo simulation based on the TGARCH model is more efficient than the other model and second; final market risk factor are calculated 34.2% and 36.8% for life and non-life insurance policies, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Value at Risk (VaR)
  • market risk
  • Insurance Companies
  • TGARCH model
  • Monte Carlo simulation