واکنش غیرخطی سیاست‌های پولی نسبت به ریسک بازارهای مالی در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد اقتصاد، گروه اقتصاد نظری، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه مازندران

2 دانشیار اقتصاد، گروه اقتصاد بازرگانی، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه مازندران

3 دانشجوی دکتری اقتصاد، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه مازندران

چکیده

در تحقیق حاضر، به منظور برآورد توابع واکنش غیرخطی سیاست­گذاری پولی بانک مرکزی ایران نسبت به ریسک بازارهای مالی، از مدل رگرسیون انتقال ملایم و داده­های فصلی طی دوره­ی 1394:3-1376:1 استفاده می­شود. نتایج این تحقیق نشان می­دهد که ریسک بازارهای مالی، یک عامل مهم در تغییر رژیم رفتاری سیاستگذاری­های پولی در ایران است و با عبور ریسک بازارهای مالی از یک حد آستانه­ای، سیاست­گذاری پولی در ایران به صورتی تهاجمی، بر تعدیل شکاف تولید  معطوف شده­است به نحوی که ضریب شکاف تولید که در قسمت خطی (رژیم اول) مخالف با  ضریب مورد انتظار بر اساس قاعدۀ­ تیلور است در رژیم دوم، سازگار با قاعده تیلور می­باشد و این امر خود حاکی از متغیر بودن رفتار سیاست­گذاری پولی در شرایط مختلف ریسک بازارهای مالی است. با این حال ضریب شکاف تورم در هر دو رژیم رفتاری و هر دو سناریوی مورد بررسی، از لحاظ آماری معنادار نمی­باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Nonlinear Reaction of Monetary Policies to the Risks of Financial Markets in Iran

نویسندگان [English]

  • Ahmad Jafari Samimi 1
  • Amir Mansour Tehranchian 2
  • Mohsen Nosratian Nasab 3
1 Professor in Economics, Department of Economics, University of Mazandaran
2 Associate Professor in Economics, Department of Economics, University of Mazandaran
3 Ph.D. Student in Economics, Department of Economics, University of Mazandaran
چکیده [English]

In this study, using the smooth transition regression (STR) and quarterly data during the period of 1997:1-2015:3, the nonlinear monetary policy functions of the Central Bank of Iran,regarding the risk of financial markets, be estimated. The results indicated that the risk of financial markets is an important factor in regime switching of monetary policy in Iran. By passing the risk of financial markets from a threshold level, monetary policy is focused on adjusting the output gap so that the coefficient of output gap is consistent with the Taylor rule in the second regime while in the linear part (the first regime) it is in contrast to the expected coefficient. This results indicate the variability of monetary policy behavior in various financial market risk situations. However, the coefficient of inflation gap in both regimes and both scenarios is not statistically significant.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Monetary Policy
  • Risk of financial market
  • Nonlinear behavior
  • Smooth transition regression model