قیمت‌گذاری خدمات شرکت‌های توزیع برق ایران بر اساس رویکردهای مختلف تنظیم مقررات قیمتی با تاکید بر تنظیم مقررات انگیزشی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکتری اقتصاد، بخش اقتصاد، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی، دانشگاه شیراز

10.22075/jem.2021.18813.1379

چکیده

در بازارهای با شرایط انحصار طبیعی مانند صنعت توزیع برق، شیوه‌های مختلفی را برای تنظیم مقررات قیمتی وجود دارد که در سال‌های اخیر تنظیم مقررات مبتنی بر عملکرد یا تنظیم مقررات انگیزشی بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. هدف این مطالعه قیمت‌گذاری خدمات توزیع برق ایران تحت سه رویکرد تنظیم مقررات هزینه ارائه خدمات، تنظیم مقررات سقف قیمت و تنظیم مقررات سقف درآمد ایران است. به‌منظور دسترسی به این هدف از داده‌های شرکت‌های توزیع برق ایران در دوره زمانی 1386 تا 1396، روش ضرایب مشخص در داده‌های تلفیقی، و یک مدل ارائه شده برای تحلیل پوششی داده‌ها با وجود نهاده‌های قابل کنترل و غیر قابل کنترل و ستاده‌های مطلوب و نامطلوب استفاده شد. نتایج قیمت‌گذاری نشان دادند که برای برخی از شرکت‌ها شامل شرکتهای توزیع برق اردبیل، اصفهان، لرستان، البرز، استان خوزستان، شیراز، گیلان، مازندران، غرب استان مازندران و یزد قیمت تعیین شده بر اساس رویکرد متوسط هزینه ارائه خدمات بیشتر از دو رویکرد دیگر بوده است و برای شرکت‌های دیگر نیز سقف قیمت تعیین شده بالاتر از دو رویکرد دیگر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Pricing of Iran Electricity Distribution Services in Different Price Regulation Schemes with Focusing in Incentive Regulation

نویسنده [English]

  • Sayed Mohamad Mirhashemi Dehnavi
Ph.D. in Economics, Faculty of Economics, University of Shiraz
چکیده [English]

In natural monopoly conditions, such as the electricity distribution industry, there are various ways to price regulation. In recent years, performance-based regulation or incentive regulation has been more widely considered so these regulation schemes such that price cap regulation and revenue cap reguation becomes the alternative of cost based regulations. The aims of this study is Pricing of electricity distribution services under cost of service, price-cap and revenue-cap regulation schemes. For this aim data of Iranian electricity companies in period of 2006 till 2016, Cross-section specific coefficients in pooled data and a DEA model with both desirable and undesirable outputs and controllable uncontrollable input have been used. The results of pricing in cost of service regulation, electricity distribution service price is more than other regulation schemes in some companies and price cap is more for other.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Electricity Distribution Services
  • Cost of Service Regulation
  • Price-Cap Regulation
  • Revenue-Cap Regulation
  • Iranian Electricity Distribution Industry