بررسی آثار شوک برداشت از منابع بانکی بر مصرف و سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران (رویکرد DSGE)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد اقتصاد، گروه علوم اقتصادی، دانشکده علوم اداری و اقتصادی، دانشگاه فردوسی مشهد

2 استادیار اقتصاد، گروه علوم اقتصادی، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه فردوسی مشهد

3 دانشجوی دکتری اقتصاد، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

در نظام بانکی خروج ناگهانی سپرده­ها و به تبع آن کاهش منابع می­تواند به عنوان زمینه­ساز ایجاد شوک منابع نقدینگی تعبیر ­گردد. از طرفی بانک محور بودن نظام مالی کشور بر تصمیمات مصرفی خانوارها و هم­چنین تصمیمات تولید و سرمایه­گذاری بنگاه­های تولیدی اثرگذار می­باشد.
در این مقاله به منظور بررسی اثرگذاری شوک منابع متأثر از هجوم بانکی بر مصرف و سرمایه‌گذاری، الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) کینزین­های جدید با لحاظ بخش بانکی و ویژگی­های مربوطه ارائه گردیده است تا از طریق آن چگونگی واکنش متغیرهای اشاره شده در قبال شوک موصوف ارزیابی گردد. نتایج حاصل از شبیه­سازی و برآورد مدل در بازه زمانی سال­های 1360-1396 با متغیرهای روند زدایی شده ضمن مناسب بودن الگوی ارائه شده برای اقتصاد ایران نشان­دهنده آن است که بروز شوک منابع بانکی باعث افزایش مصرف و کاهش سرمایه‌گذاری­خواهد شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Effects of Banking Resources Shock on Consumption and Investment in IRAN, by DSGE Approach

نویسندگان [English]

  • Mohammad Reza Lotfalipour 1
  • Mostafa Karimzadeh 2
  • Ali Enami 3
1 Professor in Economics, Department of Economics, Ferdowsi University of Mashhad
2 Assistant Professor in Economics, Department of Economics, Ferdowsi University of Mashhad
3 Ph.D. Student in Ferdowsi University of Mashhad
چکیده [English]

In the banking system, withdrawal deposit and decrease resources can cause shock in liquidity. On the other side, Bank-centered financial system in IRAN will affect on household consumption decisions  and production  and investment decisions of manufacturing companies. In this study, in order to survey the effectiveness of resources shock caused by Bank Runs on consumption and investment, New- Keynesian dynamic stochastic general equilibrium (DSGE) model with regard to the banking sector and relevant features is presented. Through this model the response of the variables mentioned against this shock is evaluated. The results of the simulation and estimation models with data that are made stationary in the period 1981 to 2018 with appropriateness of the proposed model for Iran's economy show that the theoretic model is compatible with the economic realities and banking resources shock will leads to consumption increase and investment decrease.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dynamic Stochastic General Equilibrium method
  • Deposit Withdrawal
  • Bank Run
  • Banking resources shock
  • Banking Sector