تعداد مقالات: 101
26. تأثیر پویایی مهاجرت از روستا به شهر بر نابرابری درآمدی: مورد مطالعه مناطق روستایی ایران

دوره 3، شماره 3، تابستان 1397، صفحه 39-62

حمید ابریشمی؛ سجاد برخورداری؛ علی رضا قباشی


28. برآورد فاصله اطمینان برای حدّ آستانه‌ای نابرابری درآمد در ایران

دوره 1، شماره 2، پاییز 1393، صفحه 35-52

خسرو پیرایی؛ محمد علیزاده؛ هادی رضایی؛ مریم برزگر مروستی


29. مقایسه هزینه رفاهی مالیات حق‌الضرب و مالیات مصرف، با رویکرد خرید نقدی: مطالعه‌ی موردی اقتصاد ایران

دوره 1، شماره 3، زمستان 1393، صفحه 43-65

مینا شفیعی زاده؛ رحیم دلالی اصفهانی؛ محمد واعظ برزانی


30. مدلسازی چند هدفه خوشه های صنعتی از منظر تولید سلولی پویا و توسعه اقتصادی پایدار

دوره 3، شماره 2، بهار 1397، صفحه 49-91

عباس سرافرازی؛ مهدی بشیری؛ رضا توکلی مقدم


32. بررسی اثرات نامتقارن شوک های پولی بر تولید ناخالص داخلی ایران طی ادوار تجاری با تأکید بر اعتبارات بانکی

دوره 2، شماره 4، پاییز 1396، صفحه 55-84

کیومرث شهبازی؛ حسن خداویسی؛ ابراهیم رضایی؛ ایرج یکتا


35. نابرابری درآمد و کیفیت محیط‌زیست: مطالعه موردی ایران

دوره 2، شماره 1، زمستان 1395، صفحه 59-79

محسن ابراهیمی؛ مجید بابائی آغ اسمعیلی؛ وحید کفیلی


36. اصلاح ضریب ریسک سرمایه الزامی ریسک بازار در مدل توانگری مالی صنعت بیمه ایران

دوره 3، شماره 4، پاییز 1397، صفحه 59-84

نادر مظلومی؛ امیر صفری؛ رضا جعفری


37. مدلسازی اقتصادسنجی تاثیر تحریم ها بر بازار ارز و مکانیسم انتقال آن به متغیرهای اقتصاد کلان ایران

دوره 2، شماره 2، بهار 1396، صفحه 61-87

یونس نادمی؛ سید پرویز جلیلی کامجو؛ رامین خوچیانی


39. تأثیر غیرخطی شاخص توسعه انسانی بر پایداری اقتصادی در کشورهای توسعه یافته

دوره 2، شماره 3، تابستان 1396، صفحه 65-98

احمد جعفری صمیمی؛ زینب رئیسی


40. شناسایی الگوی تقاضای مواد غذایی در مناطق شهری

دوره 1، شماره 1، تابستان 1393، صفحه 51-74

خدیجه نصراللهی؛ مجید علی‌تبار


42. اثر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر فقر با مدل تابلویی: مطالعه موردی کشورهای منتخب با درآمد متوسط

دوره 1، شماره 3، زمستان 1393، صفحه 67-88

محمدتقی گیلک حکیم آبادی؛ یوسف عیسی زاده روشن؛ زهرا جلال


43. ارتباط عدم تعادل‌های داخلی و خارجی در اقتصاد و بسط قضیه‌ سه‌گانه پولی (مطالعه موردی اقتصاد ایران)

دوره 4، شماره 2، بهار 1398، صفحه 77-108

محمود الهیاری فرد؛ محمدعلی فلاحی؛ مصطفی کریم زاده؛ علی اکبر ناجی میدانی


44. حباب‌های چندگانه‌ی بازار طلا: پیدایش، انفجار و محو کامل

دوره 2، شماره 1، زمستان 1395، صفحه 81-111

زهرا نصراللهی؛ ام‌البنین جلالی؛ مجید هاتفی مجومرد


45. بررسی رابطه علی میان قیمت نفت،تولید، تولیدات صنعتی، و تورم: مطالعه موردی اقتصاد ایران

دوره 3، شماره 3، تابستان 1397، صفحه 83-111

وحید تقی نژاد عمران؛ حسین احمدی نژاد؛ محمد عرفانیان


48. عوامل موثر بر شکل گیری شبکه مهاجرین داخلی: مطالعه موردی شهر ساری

دوره 3، شماره 4، پاییز 1397، صفحه 85-111

امیر حبیب دوست؛ زهرا(میلا) علمی


50. پیش‌بینی نوسانات قیمت برق در بازار برق ایران با استفاده از مدل مارکوف سویچینگ گارچ

دوره 3، شماره 2، بهار 1397، صفحه 93-122

سیاب ممی پور؛ فهیمه منصوری؛ علی ناظمی