مدیریت ریسک قیمتی محصولات منتخب وارداتی کشاورزی ایران با استفاده ازقراردادهای شبه آتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای اقتصاد

2 استاد و عضو هیأت علمی دانشگاه تهران

3 استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه مفید، قم‏ ‏‏

4 استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه مفید، قم‏ ‏

چکیده

هدف از این پژوهش ارایه الگویی مناسب به منظور پوشش ریسک قیمتی واردکنندگان محصولات کشاورزی در ایران می‌باشد تا بدین وسیله بتواند از نتایج منفی نوسانات قیمت جلوگیری نماید. الگوی پیشنهادی استفاده از قرارداد شبه آتی می‌باشد. برای ارزیابی کارایی این روش، داده‌های روزانه قیمتهای نقدی و اتی دانه سویا و ذرت در بازه زمانی 5/1/2010 تا 6/8/2018 از بورس شیکاگو گردآوری وپس از پردازش اطلاعات، نتایج در دو حالت بررسی گردید: حالت اول زمانی است که دسترسی به قرارداد آتی وجود دارد وحالت دوم زمانی است که دسترسی به قرارداد آتی امکان ندارد. در حالت اول به کمک روش مارکوف سوئیچینگ-گارچ، نسبت بهینه پوشش ریسک برای محصول ذرت و سویا در رژیمهای متفاوت برآورد گردید. در صورت استفاده از قرارداد شبه آتی، نرخ بهینه پوشش ریسک برای محصول دانه سویا و ذرت بترتیب برابر با 849/0 و 9065/0و کارائی پوشش ریسک بترتیب 82 و 78 درصد بدست آمده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Risk Management of Selected Products Imported by Iranian Agriculture Using quasi-futures contracts

نویسندگان [English]

  • Omid Khodaverdi 1
  • Mohsen Mehrara 2
  • Majid Rezaee 3
  • Seyed Ziaediin Kiaalhoseini 4
1 PhD in Economics
2 Professor College, Tehran University Faculty Member, Tehran, Iran
3 Assistance Professor, Mofid University Faculty Member, Qom, Iran
4 Assistance Professor, Mofid University Faculty Member, Qom, Iran
چکیده [English]

The present study aims to provide a model for covering price risks in Iranian importers of agricultural commodities. In order to assess the efficiency of the model, daily spot and futures prices of soybeans and corn were collected from the Chicago Mercantile Exchange (CME) during the period 05/01/2010 to 06/08/2018. The data were analyzed for two situations as follows: 1- Futures contracts can be traded. 2- Futures contracts cannot be traded. One of such methods in the dynamic state is Markov switching GARCH model. The application of the Markov switching GARCH model produced a high volatility and a low volatility regime. In case the quasi futures contracts are used, the optimal risk coverage ratio for the soybean and corn products would respectively be equal with 0.849 and 0.9065; while the efficiency of the risk coverage would be respectively equal to 82 and 78 percent for these two products.

کلیدواژه‌ها [English]

  • The optimal hedge ratio
  • Spot exchange rate
  • futures market
  • Markov switching model
  • Garch