بررسی رابطه‌ی فساد، حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت: یک بررسی استانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد اقتصاد، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری، دانشگاه یزد

2 دانشیار گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری، دانشگاه یزد

3 استادیار گروه حسابداری، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری، دانشگاه یزد

10.22075/jem.2021.22329.1550

چکیده

از آنجا که بررسی اثرات فساد بر نگهداشت وجه نقد شرکت‌ها، می‌تواند به فهم رابطه‌ی فساد و عملکرد شرکت‌ها کمک کند، هدف این پژوهش مقایسه سطح نگهداشت وجه نقد در مناطق با فساد بالاتر و مناطق با فساد پایین­تر و همچنین بررسی رابطه فساد و برخی از سازوکارهای حاکمیت شرکتی با نگهداشت وجه نقد شرکت­ها است. نوآوری این پژوهش در بهره‌گیری از دو مزیت مستندات عینی و ابعاد محلی در تعریف شاخص فساد است. لذا نمونه‌ای متشکل از شرکت‌های منتخب بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره 1385-1392، در مناطق با فساد بالاتر و مناطق با فساد پایین‌تر مقایسه شد و همچنین جهت بررسی ارتباط فساد، حاکمیت شرکتی و نگهداشت وجه‌نقد از تجزیه و تحلیل رگرسیون چند متغیره در قالب داده­های تابلویی استفاده شد. یافته­ها نشان داد در مناطق با فساد بالاتر سطح وجه ‌نقد نگهداری شده توسط شرکت‌ها کمتر از شرکت­هایی است که در مناطق با فساد پایین­تر فعالیت می‌کنند. بعلاوه، نتایج بیانگر تاثیر منفی فساد بر نگهداشت وجه ‌نقد شرکت‌ها است، در حالی که استقلال هیئت مدیره و تمرکز مالکیت رابطه‌ی معنی‌داری با نگهداشت وجه ‌نقد ندارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Relationship between Corruption, Corporate Governance and Corporate Performance: A Provincial Survey

نویسندگان [English]

  • Amirmohamad Esmaeili 1
  • zahra Nasrollahi 2
  • zohreh Arefmanesh 3
1 M. Sc in Economics, Department of Economics, Yazd University
2 Associate Professor in Economics, Department of Economics, Yazd University
3 Assistant Professor in Accounting, Department of Accounting, Yazd University
چکیده [English]

The impact of corruption on economic activity has been widely discussed in the literature. On the one hand, some believe that bribery motivates bureaucracies to give private-sector economic agents the opportunity to overcome cumbersome regulations. In this case, corruption can improve the efficiency of public resource allocation. The second argument is that more bribery distorts the decisions of private sector and reduces allocation efficiency. In recent decades, extensive studies have been conducted in the field of corruption and its effects on various aspects of economic, social and governance, as well as defining indicators of corruption and providing models for its reflection. Researchers have often examined corruption based on perceptual criteria and nationall level. The novelty of this research is to take advantage of the objective documentation and local dimensions in defining the corruption index. This study, using a local and objective variable of corruption, by comparing sample data consisting of selected companies of Tehran Stock Exchange in areas with higher corruption and areas with lower corruption, examines the relationship between corruption, corporate governance and holding the company's cash at the level of selected companies on the Tehran Stock Exchange, using the panel data method. The results show the negative impact of corruption on companies' cash holdings, while board independence and ownership concentration do not have a significant relationship with cash holdings.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Corruption
  • Corporate Governance
  • Board Independency
  • Ownership Concentration
  • Cash Holding