مدلسازی شدت انرژی در صنایع کارخانه ای ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد اقتصاد، گروه اقتصاد بازرگانی، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه مازندران

2 دانشجوی دکتری اقتصاد، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه مازندران

3 کارشناس ارشد اقتصاد، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه مازندران

چکیده

در این مطالعه انواع و عوامل مؤثر بر شدت انرژی صنایع کارخانه­ای ایران با استفاده از داده­های قابل دسترس برای حدود 75 هزار کارگاه صنعتی در سطوح سه و چهار رقم طبقه ‏بندی ISIC مدلسازی شده است. بر اساس نتایج حاصل از شاخص‏های عددی مختلف برای تجزیه شدت انرژی، در مجموع عوامل تعیین کننده شدت انرژی در شاخص‏های غیر دیویژیایی (انواع لاسپیرز، پاشه و فیشر) به شکل مناسب­تری عمل می­کنند. در میان شاخص‏های دیویژیایی، مدل بکاررفته برای شاخص ضربی کل، بیشترین قابلیت توصیف‏کنندگی را داراست. نتایج برآورد الگوی تحقیق نشان می دهد که شدت نیروی کار اثر معنا‏دار و مثبت و در مقابل، شدت سرمایه، شدت سود، نسبت مصرف انرژی دسته (کد چهار رقمی) به گروه (کد سه رقمی)، درجه جانشینی سوخت و فناوری اثر معنا‏دار و منفی بر شدت انرژی دارند. همچنین، شدت تحقیق و توسعه و اندازه‏ بنگاه به شکل غیرخطی اثر معنا‏داری بر شدت انرژی دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Modeling Energy Intensity in Iranian Manufacturing Industries

نویسندگان [English]

  • Saeed Rasekhi 1
  • Seyed Peyman Asadi 2
  • Maede Kiani 3
1 Professor in Economics, Department of Economics,University of Mazandaran
2 Ph.D. Student in Economics, Department of Economics, University of Mazandaran
3 MA in Economics, Department of Economics, University of Mazandaran
چکیده [English]

The main purpose of this paper is to model the types of energy intensity in Iranian manufacturing industries. For this, by using the very last micro data, we have decomposed the energy intensity into its types at the 3 and 4 digit aggregate level of ISIC classification. After that, we have modeled the energy intensity types by employing a panel data model. Based on the results obtained from the different methods of measuring the numerical index of decomposition, the factors influencing energy intensity are more fitted when employing non-Divisian indices (Laspeyres, Paasche, and Fisher). Among non Divisian indices, the model with the multiplicative Divisia index has the most explanation power. The results from the model estimated also indicate the intensity of labor has a significant and positive effect on energy intensity in the manufacturing industries. In contrast, capital intensity, profit intensity, energy consumption ratio, energy substitution ratio and technology have a significant and negative effect on energy intensity. Furthermore, R&D intensity and firm size influence on energy intensity non-linearly and significantly.

کلیدواژه‌ها [English]

  • modeling
  • Energy Intensity Decomposition
  • Structural and intensity effects
  • Manufacturing Industry
  • Iran