دوره و شماره: دوره 2، شماره 1 - شماره پیاپی 4، زمستان 1395، صفحه 1-192 
2. مدلسازی شدت انرژی در صنایع کارخانه ای ایران

صفحه 33-57

سعید راسخی؛ سید پیمان اسدی؛ مائده کیانی


3. نابرابری درآمد و کیفیت محیط‌زیست: مطالعه موردی ایران

صفحه 59-79

محسن ابراهیمی؛ مجید بابائی آغ اسمعیلی؛ وحید کفیلی


4. حباب‌های چندگانه‌ی بازار طلا: پیدایش، انفجار و محو کامل

صفحه 81-111

زهرا نصراللهی؛ ام‌البنین جلالی؛ مجید هاتفی مجومرد