اثر تمرکززدایی مالی بر تورم در ایران: کاربردی از الگوی رگرسیون انتقال هموار تابلویی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری اقتصاد، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه مازندران

2 دانشیار اقتصاد، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه مازندران

3 استاد اقتصاد، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه مازندران

چکیده

هدف این پژوهش بررسی اثرات غیرخطی تمرکززدایی مالی بر تورم در ایران در چارچوب منحنی فیلیپس هیبریدی کینزین­های جدید است. بدین منظور، با استفاده از آمار و اطلاعات مربوط به 30 استان کشور برای دوره زمانی 1384 الی 1391 و الگوی رگرسیون انتقال هموار تابلویی، ارتباط بین تمرکززدایی مالی و تورم مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج پژوهش نشان می­دهد که اثر تمرکززدایی مالی بر تورم نامتقارن است و به سطوح تمرکززدایی مالی بستگی دارد؛ به طوری­که، با افزایش سطح تمرکززدایی مالی، نرخ تورم ابتدا کاهش و سپس افزایش می­یابد. همچنین، نتایج برآورد سایر پارامترهای الگو نشان­دهنده تأثیر مثبت و نامتقارن متغیرهای شکاف تولید، انتظارات تورمی آینده­نگر و انتظارات تورمی گذشته­نگر بر نرخ تورم دوره جاری است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Fiscal Decentralization on Inflation in Iran: An Application of Panel Smooth Transition Regression Model

نویسندگان [English]

  • Ali Akbar Bajelan 1
  • Saeed Karimi Potanlar 2
  • Ahmad Jafari Samimi 3
1 PhD Student in Economics, University of Mazandaran
2 Associate Professor in Economics, University of Mazandaran
3 Professor in Economics, University of Mazandaran
چکیده [English]

The aim of this study is to investigate nonlinear effects of fiscal decentralization on inflation in the Hybrid New Keynesian Phillips curve framework in Iran. To meet this end, using the data of 30 provinces during 2005 to 2012 and Panel Smooth Transition Regression (PSTR), the relationship between fiscal decentralization and inflation has been examined. The results show that the effect of fiscal decentralization on inflation is asymmetric and depends on the fiscal decentralization level; So that, by increasing the level of fiscal decentralization, the inflation rate was first reduced and then increased. The results of other parameters estimation also show that output gap, inflation lag and inflation expectations have a positive and asymmetric impact on the current inflation rate.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fiscal Decentralization
  • Inflation
  • Hybrid New Keynesian Phillips curve
  • Panel Smooth Transition Regression