تأثیر سرمایه انسانی بر خالص ازدواج استان سمنان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد فیروزکوه، گروه اقتصاد، فیروزکوه

2 کارشناس ارشد اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد فیروزکوه

چکیده

نیروی انسانی عامل بسیار مهمی در پیشرفت جوامع محسوب می شود. در کنار سایر منابع و  سرمایه های تولیدی، توجه به سرمایه انسانی از اهمیت بسیاری برخوردار است. افراد هرچه بیشتر آموزش دیده و تربیت شده تر باشند و از سلامت بیشتری برخوردار باشند، بهره وری بیشتر و تولید بالاتری را خواهند داشت. از سوی دیگر اهمیت رویداد اجتماعی ازدواج در توسعه اقتصادی و نوسازی جوامع مختلف همیشه مورد توجه بوده­­ است. چراکه تغییر در زندگی و نیازهای جدیدی که در طول موجب تغییراتی در کیفیت رفتارهای انسانی ایجاد می­کند و به نوبه خود موجب تغییراتی در جنبه­های مختلف زندگی خانوادگی نظیر زمان ازدواج و تداوم زندگی زناشویی می­شود؛ این امر ضرورت مطالعه مستمر و دقیق این واقعه حیاتی را در هر دوره زمانی در جوامع مختلف می­طلبد. در این راستا هدف اصلی این مقاله بررسی میزان تأثیرگذاری سرمایه انسانی بر خالص ازدواج در استان سمنان می باشد. نتایج حاصل از برآورد مدل به روش حداقل مربعات معمولی در دوره زمانی 1393-1366 نشان می­دهد تعداد پذیرفته­شدگان بومی دانشگاه­ها و مراکز آموزش عالی استان به عنوان شاخص سرمایه انسانی تآثیر مثبت و معناداری بر خالص ازدواج دارد.                                           

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Human Capital on the Net Marriage in Semnan

نویسندگان [English]

  • Parvaneh Salatin 1
  • Samaneh Mohammadi 2
1 Department of Economics, Firoozkooh Branch, Islamic Azad University, Firoozkooh, Iran
2 M.A.in Economics, Islamic Azad University, Firoozkooh Branch
چکیده [English]

Human resources is a key factor in the development of societies.  Along with other productive resources and capital, the human capital is also important. The People are more educated and better trained and have better health, greater efficiency and higher production have. On the other hand the importance of economic development and modernization of social event marriages in communities always been considered.
Because changes in lifestyle and new needs created over time can lead to changes in the quality of human behavior is Which in turn changes in various aspects of family life, such as marriage and make the continuation of marital life and this requires continuous and detailed study of this crucial event in each time in different societies. In this regard, the main objective of this thesis examines the impact of human capital on the net marriage in Semnan province. The results of the model estimation by OLS for the period 1393-1366 shows that the number of native admitted to universities and higher education institutions as an indicator of human capital has a positive and significant influence on the net Marriage province.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Human capital
  • net of marriage