حباب‌های چندگانه‌ی بازار طلا: پیدایش، انفجار و محو کامل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه یزد

2 دانشجوی دوره دکتری دانشگاه یزد

3 دانشجوی دوره دکتری دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده

در اقتصاد جهانی معمولاً با بروز بحران‌های اقتصادی، توجهات به سمت خرید و نگهداری طلا افزایش می‌یابد؛ چراکه فلز طلا دارای ارزش ذاتی است و در بحران‌های اقتصادی علاوه بر حفظ ارزش خود، به دلیل ایجاد تقاضای زیاد با افزایش ارزش نیز مواجه خواهد شد. با افزایش تقاضای طلا، امکان حبابی شدن این بازار نیز افزایش می‌یابد؛ بنابراین عدم‌تشخیص حباب‌های قیمتی موجب اثرات زیان‌باری بر دارندگان طلا می‌شود. ابزارهای اقتصادی جدید، نه‌تنها تحلیل رفتار انفجاری ملایم حباب را ممکن کرده؛ بلکه امکان تعیین تاریخ شروع و خاتمه آن‌ها را نیز مهیا می‌کند. بر این اساس، هدف مطالعه حاضر کشف حباب‌های قیمت در بازار طلا و تعیین تاریخ‌های شروع، انفجار و محو کامل حباب از ابتدای ژولای 2000 تا پایان دسامبر 2015 است. روش تحقیق برای کشف حباب مبتنی بر آزمون‌های دیکی فولر تعمیم‌یافته استاندارد، دیکی فولر پنجره غلطان، سوپریموم ADF و سوپریموم ADF تعمیم‌یافته است. همچنین برای تاریخ دهی حباب نیز از آزمون‌های دیکی فولر غلطان، SADF و GSADFاستفاده شده است. نتایج نشان­ می­دهند قیمت طلا در حداقل 39% بازه مورد مطالعه حبابی بوده است. همچنین وجود حباب‌های چندگانه در این بازار نیز تأیید شد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Multiple Bubbles of the Gold Market: Origination, Explosion and Complete Deletion

نویسندگان [English]

  • Zahra Nasrollahi 1
  • Omolbanin Jalali 2
  • Madjid Hatefi Madjumerd 3
1 Associate Professor, Department of Economics, Yazd University
2 Ph.D Student in Economics, Department of Economics, Yazd University
3 Ph.D Student in Economics, Department of Economics, University of Sistan and Baluchestan
چکیده [English]

Usuallyattention to the buying and keeping gold will increase with economic crises in the global economy, because gold has intrinsic value and in the economic crisis not only maintain its value but also high demand of it cause increase in its value. With increasing demand for gold, the possibility of existence of bubbles in its market will increase; therefor gold holders will tolerate destructive effects because of not identifying of the price bubbles.
New economic tools not only make possible the analysis of middle explosive behavior of the bubble but also provide the possibility of identifying origination and termination date of that. According to this, the aim of this study is to explore price bubbles in gold market and to determinate date stamping of origination, explosion and complete deletion of them in the period of 01/07/2000 t0 30/12/2015. The methodologies that use for detection of bubbles are standard ADF, Rolling Window ADF, Supremum ADF and Generalized Supremum ADF tests. The results indicate that gold price is bubbling in at least 39% of sample period. The existence of the multiple bubbles is also confirmed in this market. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Gold
  • Single and Multiple bubbles
  • Middle Explosive Behavior
  • Rolling Window ADF