نسبت بهینه پوشش ریسک آتی‎های سکه بهار آزادی: کاربردی از مدل‎های تغییر رژیم مارکوف

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مهندسی مالی، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب

2 استادیار گروه اقتصاد امور عمومی، دانشکده اقتصاد، دانشگاه خوارزمی

چکیده

با توجه به اهمیت پوشش ریسک نوسانات بازار سکه طلا، هدف این مقاله تخمین نسبت‎های بهینه پوشش ریسک حداقل کننده واریانس قرارداد آتی‎های سکه بهار آزادی طی دوره زمانی 26/09/1392 تا 11/03/1396 با مدل مارکوف سوئیچینگ و مقایسه عملکرد پوشش ریسک محاسبه شده توسط آن با دیگر مدل‎های رایج در این زمینه است. برای این منظور کارایی نسبت‎های بهینه پوشش ریسک پویای مدل مارکوف سوئیچینگ و نسبت بهینه پوشش ریسک ایستای مدل حداقل مربعات معمولی و پوشش ریسک ساده، در دو دوره‎ی درون نمونه‎ای و برون نمونه‎ای مورد مقایسه قرار گرفته‎اند. نتایج حاکی از آن است که در دوره درون‎نمونه‎ای نسبت‎های بهینه پوشش ریسک مدل‎های مارکوف سوئیچینگ بهترین عملکرد را از لحاظ کاهش واریانس و افزایش میزان مطلوبیت داشته‎است. در دوره برون‎نمونه‎ای نیز نتایج نشان دادند که برتری مدل مارکوف سوئیچینگ در مقابل پوشش ریسک ساده بستگی به دوره زمانی مورد بررسی و افق دید سرمایه‎گذار دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Optimal Hedge Ratio of Bahar Azadi Coin Futures: Application of Markov Regime Switching Models

نویسندگان [English]

  • Mozhgan Maleki 1
  • Meysam Rafei 2
1 Financial Engineering, Faculty of Industrial Engineering, Islamic Azad University, South Tehran Branch, Iran
2 General Economic Affairs,Faculty of Economics, Kharazmi University, Tehran
چکیده [English]

According to the importance of the hedging of gold coin market fluctuations, the purpose of this study is to estimate the minimize variance of optimal hedge ratios for Bahar Azadi coin futures contracts from period of 2013/12/17 to 2017/06/01 using Markov Switching model and comparison of hedging performance computed by it with other commonly used model in this field. For this purpose Effectiveness of Markov Switching dynamic model of optimal hedge ratios and static optimal hedge ratio of Ordinary Least Square model is compared, in two periods in the sample and out of the sample. The results indicate that in the sample period, the hedge ratio of Markov Switching model had the best performance in terms of reducing variance and increasing utility rates. Also in out of the sample period indicated that the superiority of the Markov Switching model against simple hedge depends on the period and the perspective of the investor.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Optimal Hedge Ratio
  • Minimum-Variance
  • Bahar Azadi Coin Futures
  • Markov Switching
  • Hedging Effectiveness