بررسی سرایت در بازارهای مالی ایران با استفاده از ترکیبی از فرآیند اورنشتاین اولنبک و تبدیل موجک پیوسته

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار اقتصاد، گروه اقتصاد، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه رازی

2 کارشناس ارشد علوم اقتصادی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه رازی

چکیده

 با گسترش روزافزون ارتباطات متقابل میان بازارهای مالی در سراسر دنیا، انتقال رکود و رونق از بازاری به بازار دیگر با سرعت چشمگیری، رو به رشد است و این موضوع در ارتباط با کشورهای در حال توسعه از اهمیت خاصی برخوردار است. مطالعه‎ی حاضر سعی بر این مهم دارد که با بررسی سرایت در بازارهای مالی ایران و یافتن چگونگی حرکت شوک‎های مثبت یا منفی در بازارهای مختلف، رهنمودهایی برای سیاستگذاران در جهت بهبود عملکرد اقتصادی با اجتناب یا کنترل شوک‎های خارج از اقتصاد ملی، ارائه دهد. جامعه آماری متشکل از دادهای سری زمانی قیمت در بازارهای نفت، بورس اوراق بهادار تهران، ارز و طلا و در بازه زمانی بیست و سوم، آذرماه 1387 الی شانزدهم، آذرماه 1395 و به صورت هفتگی است. در جهت دستیابی به اهداف پژوهش، ترکیبی از فرآیند اورنشتاین اولنبک و تبدیل موجک پیوسته مورد استفاده قرار گرفته است. یافته‎های پژوهش نشان می‎دهد که نقطه شروع سرایت در بازارهای مالی ایران، بازار نفت است و سرعت همگام‎سازی بازار بورس با بازار نفت بیشتر از دیگر بازارها است و پس از آن به ترتیب بازارهای ارز و طلا در جایگاه‎های دیگر قرار دارند. در گام بعدی مشخص شد که در کوتاه‎مدت میان بازار نفت و دیگر بازارهای مالی همبستگی قابل توجهی وجود دارد اما این همبستگی در بلندمدت فقط بین بازار نفت و دو بازار سهام و ارز وجود دارد و بعد از تحریم نفتی علیه ایران در سال 2012، همبستگی میان بازار نفت و بازارهای ارز و سهام، در میان‎مدت رو به رشد بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Examination of contagion in financial markets in Iran Using a Combination of Ornstein Uhlenbeck Process and Continuous Wavelet Transform

نویسندگان [English]

  • Shahram Fattahi 1
  • Kiomars Soheili 1
  • Shahram Dehghan Jabarabady 2
1 Associate Professor in Economics, University of Razi
2 Master in Economics, University of Razi
چکیده [English]

Nowadays, with development of information system and interaction among financial markets across the world, downturn and boom transition in different markets is growing with a significant speed and with regard to developing economies in countries like Iran; contagion of crisis from global markets, slows down the development of the domestic economy. This study, by examine the contagion in financial markets of Iran and figure out, how the positive and negative shocks moves in different markets, tries to present guidelines for policy makers in order to improve domestic economy to avoid or control the entrance of shocks in national economic. The sample includes time series data of commodity prices on oil market, stock market of Tehran, foreign exchange market and gold market over a period of 8 years (Dec, 2008 –Dec, 2016) with weekly sampling rate. In order to achieve mentioned goals, we utilized a combination of Ornstein Uhlenbeck and Continuous Wavelet Transform. It finds out that the starting point of contagion in the financial markets of Iran is oil market and the speed of synchronization between stock market and oil market is more than other markets and then the foreign market and gold market are in the next places. In next step, it finds that the coherence of markets in short-run is powerfull between oil market and other markets, but this coherence in long-run is just between oil market with stock market and foreign exchange market, and after global oil sanction in 2012 against Iran, the coherrence between oil market with stock and foreign exchange markets is growed in middle-run.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Financial markets
  • contagion
  • Ornstein Uhlenbeck process
  • Continuous Wavelet transform