دوره و شماره: دوره 4، شماره 4 - شماره پیاپی 15، آذر 1398، صفحه 1-188 
بررسی اثرات نامتقارن شوک‌های پولی بر تولید و اشتغال صنعت خودرو: رویکرد ARDL غیرخطی

صفحه 9-29

10.22075/jem.2019.18648.1372

ابراهیم نصیری‌فر؛ کامبیز هژبر کیانی؛ سید شمس‌الدین حسینی؛ فرهاد غفاری


تاب آوری اقتصاد کلان و ورشکستگی نظام بانکی (مطالعه بین کشوری)

صفحه 107-153

10.22075/jem.2019.17963.1324

سید صهیب مدنی تنکابنی؛ مهدی ادیب پور؛ محمود محمودزاده؛ صالح قویدل