دوره و شماره: دوره 4، شماره 4 - شماره پیاپی 15، پاییز 1398، صفحه 1-188 
1. بررسی اثرات نامتقارن شوک‌های پولی بر تولید و اشتغال صنعت خودرو: رویکرد ARDL غیرخطی

صفحه 9-29

ابراهیم نصیری‌فر؛ کامبیز هژبر کیانی؛ سید شمس‌الدین حسینی؛ فرهاد غفاری


5. تاب آوری اقتصاد کلان و ورشکستگی نظام بانکی (مطالعه بین کشوری)

صفحه 107-153

سید صهیب مدنی تنکابنی؛ مهدی ادیب پور؛ محمود محمودزاده؛ صالح قویدل