اثر تعاملی توسعه مالی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر سرمایه گذاری داخلی (شواهدی از کشورهای شرق و غرب آسیا، شامل ایران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه اقتصاد دانشگاه بجنورد

2 استادیار و مدیر دفتر مدل سازی اقتصاد ایران، دانشگاه امام صادق(ع)

3 کارشناسی ارشد علوم اقتصادی و مدرس دانشگاه بجنورد

10.22075/jem.2019.18553.1362

چکیده

از زمانی که سرمایه­گذاری مستقیم خارجی وارد ادبیات اقتصادی جهان شد، کشورها با ایجاد زیرساخت­های انگیزشی مناسب به دنبال جذب هرچه بیش­تر این نوع از سرمایه­گذاری­ها بودند. اثرگذاری سرمایه­گذاری مستقیم خارجی بر سرمایه­گذاری داخلی ممکن است تحت تاثیر شرایط اقتصادی مختلف کشور میزبان از جمله توسعه مالی آنها قرار گیرد. از این رو در این مقاله، اثر تعاملی بین توسعه مالی و سرمایه­گذاری مستقیم خارجی بر سرمایه­گذاری داخلی در دو گروه کشورهای شرق و غرب آسیا (شامل ایران) در دوره زمانی 2017-1980 با استفاده از روش داده­های تابلویی بررسی شده است. نتایج بیانگر آن است که اثر تعاملی توسعه مالی و سرمایه­گذاری مستقیم خارجی بر سرمایه­گذاری داخلی در کشورهای غرب آسیا، منفی بوده، در حالی که این اثر در کشورهای شرق آسیا، مثبت بوده است. به عبارت دیگر در کشورهای شرق آسیا، به­دلیل برخورداری از بازارهای مالی توسعه­یافته و جلب اعتماد سرمایه­گذاران خارجی برای سرمایه­گذاری در این کشورها، زمینه­های افزایش سرمایه­گذاری داخلی فراهم شده است. بنابراین، به سیاست­گذاران اقتصادی توصیه می­شود به منظور افزایش سرمایه­گذاری داخلی، شرایط مناسب برای توسعه مالی و زمینه­های ورود سرمایه­گذاران خارجی به کشور را فراهم نمایند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Interactive Effect of Financial Development and Foreign Direct Investment on Domestic Investment (Evidence from the East and West Asia, including Iran)

نویسندگان [English]

  • Roohollah Babaki 1
  • Mortaza Baky-Haskuee 2
  • Mahnaz Efati 3
1 Assistant Professor of Economics, University of Bojnord
2 Assistant Professor and Head of Office of Economic Modelling. Imam Sadiq (a.s) University
3 Master of Economics and lecturer of University of Bojnord
چکیده [English]

Since foreign direct investment has entered into the world's economic literature, countries have sought to attract more of this type of investment by creating appropriate incentive infrastructures. The impact of foreign direct investment on domestic investment may be affected by the different economic conditions of the host country, including their financial development. Accordingly, in this paper, the interactive effect of financial development and direct foreign investment on domestic investment in the East and West Asian countries (including Iran) during the period of 1980-2017 was estimated by using panel data analysis. The results of the research show that the interactive effect of financial development and foreign direct investment on domestic investment in West Asian countries was negative and in the East Asian countries was positive. In other word, developed financial markets and building trust among foreign investors has led to increasing domestic investment in the East Asian countries. Therefore to enhance domestic investment, it is necessary to prepare suitable conditions for financial development and foreign investors entrance to the country.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Domestic Investment
  • Financial Development
  • Foreign Direct Investment
  • Panel Data