بررسی تاثیر شوک سیاست پولی آمریکا بر تولید ناخالص داخلی کشورهای صادرکننده نفت با استفاده از رهیافت GVAR

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری اقتصاد، پردیس بین الملل دانشگاه فردوسی مشهد

2 دانشیار اقتصاد، گروه اقتصاد،دانشکده علوم اداری و اقتصادی، دانشگاه فردوسی مشهد

3 استاد اقتصاد، گروه اقتصاد، دانشکده علوم اداری و اقتصادی، دانشگاه فردوسی مشهد

4 دانشیار اقتصاد، دانشکده اقتصاد،دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

بحرانهای پولی و مالی تاثیرات متفاوتی براقتصاد­های مختلف جهان دارند که این تاثیرات علاوه بر عوامل درون اقتصادی کشورها به نوع تعاملات و پیوند کشورها در یک اقتصاد جهانی وابسته      می­باشد. با توجه به اهمیت رویکرد سیاستهای پولی آمریکا در سطح مبادلات جهانی بررسی اثر شوکهای سیاست پولی این کشور بر تولید ناخالص داخلی کشور­های اصلی صادر کننده نفت جهت تعیین سیاستها و پیش بینی های مرتبط با کلان اقتصادی این کشورها در یک چارچوب جهانی و پویا از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. در این مقاله به بررسی تاثیر شوکهای سیاستی پولی آمریکا بر تولید ناخالص داخلی کشورهای اصلی صادرکننده نفت جهان در دوره زمانی 1974-2017 میلادی با استفاده از رهیافت نوین GVAR پرداخته شده است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می­دهد تاثیر شوک سیاست پولی آمریکا بر تولید ناخالص داخلی واقعی کشورهای اصلی صادرکننده نفت جهان در کوتاه مدت و بلند مدت متفاوت می­باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of U.S. Monetary policy shock on GDP of oil-exporting countries: A GVAR Approach

نویسندگان [English]

  • Elnaz Hajebi 1
  • Seyed Mohammad Javad Razmi 2
  • Mohammad Hosein Mahdavi Adeli 3
  • Teymoor Mohamadi 4
1 Ph.D. Student in Economics, Department of Economics, International Pardis, Ferdowsi University of Mashhad
2 Associate Professor in Economics, Department of Economics, Ferdowsi University of Mashhad
3 Professor in Economics, Department of Economics, Ferdowsi University of Mashhad
4 Associate Professor in Economics, Faculty of Economics, Allameh Tabatabai University
چکیده [English]

Monetary and financial crisis have different effects on different economies of the world, which in addition to economic factors of countries, depends on the type of their interlinkage in a global economy. Regarding to the importance of U.S. monetary policy in international trade, it is necessary to study the effect of monetary policy shocks of this country on gross domestic product of major oil-exporting countries for determining macroeconomic policies and forecasts in a global and dynamic framework. In this paper we examine the impact of U.S. monetary policy on GDP of major oil-exporting countries in the period of 1974-2017 using GVAR approach. The results indicate that the effect of U.S. Monetary shocks on GDP of these countries is different in short-term and long-term.

کلیدواژه‌ها [English]

  • US. Monetary policy shock
  • Real GDP
  • Oil-exporting countries
  • Interest rate