کلیدواژه‌ها = اقتصاد ایران
نقش فساد اقتصادی در افزایش مطالبات معوق بانکی

دوره 5، شماره 3، شهریور 1399، صفحه 121-139

10.22075/jem.2020.19961.1444

مجید مداح؛ ندا پرنیان


بررسی تاثیر توسعه بازارهای مالی بر نابرابری درآمدی در اقتصاد ایران

دوره 1، شماره 1، شهریور 1393، صفحه 1-19

10.22075/jem.2017.1494

منصور زراء‌ن‍‍‍‍ژاد؛ عبدالکریم حسین پور