مدلسازی اقتصادسنجی تاثیر تحریم ها بر بازار ارز و مکانیسم انتقال آن به متغیرهای اقتصاد کلان ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

استادیار اقتصاد، گروه اقتصاد، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آیت الله العظمی بروجردی (ره)

چکیده

هدف از این مقاله مدلسازی آثار مستقیم تحریم­ها بر بازار ارز ایران و تاثیر سرریز آن بر متغیرهای اقتصاد کلان کشور شامل نرخ تورم و بیکاری در بازه زمانی 1357-1394 است. بدین منظور طیف متنوعی از مدلهای اقتصادسنجی شامل­ مدلهای ARMAX،  GARCH و مارکوف سوئیچینگ استفاده شده است. نتایج حاصل از برآورد مدلهای تحقیق نشان داده است که تحریم­ها سه اثر مستقیم بر بازار ارز دارند که عبارتند از: افزایش نرخ ارز، افزایش شکاف بین نرخ ارز رسمی و بازار آزاد و افزایش نوسانات نرخ ارز. همچنین نتایج برآورد مدلهای مارکوف سوئیچینگ نشان داده است که تحریم­ها به طور غیرمستقیم از طریق بازار ارز بر نرخ تورم و بیکاری تاثیری افزایشی داشته­اند. به عبارت دیگر افزایش شکاف بین نرخ ارز رسمی و بازار آزاد، افزایش نوسانات نرخ ارز و افزایش نرخ ارز واقعی تاثیری مثبت و معنی­دار بر هر دو نرخ بیکاری و تورم داشته اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Econometric Modeling the Impact of Sanctions on the Foreign Exchange Market and Its Transmission mechanism to macroeconomic variables Iran

نویسندگان [English]

  • Younes Nademi
  • Seyed Parviz Jalili Kamjoo
  • Ramin khochiany
Assistant Professor in Economics, Department of Economics, University of Ayatollah Boroujerdi
چکیده [English]

The aim of this paper is modeling the direct effects of sanctions on Iranian exchange market and its overflow impacts on macroeconomic variables including inflation and unemployment during the 1978-2015 period. For this purpose, a diverse range of econometric models such as ARMAX, GARCH and Markov Switching have been applied. The estimation results of the research models have indicated that the sanctions have three direct effects on exchange market including: increasing exchange rate, increasing the gap between official and free market exchange rates and increasing exchange rate volatility. Also, the estimation results of the Markov Switching models have shown that the sanctions have increased both of inflation and unemployment rates as a way of foreign exchange market. In other words, increasing the real exchange rate, increasing the gap between official and free market exchange rates and increasing the exchange rate volatility have a significant positive impact on both of unemployment and inflation rate.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sanctions
  • Exchange Market
  • Macroeconomic Variables
  • Iran’s Economy