دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، تابستان 1393 (1) 
2. نابرابری درآمد در خطوط اتوبوسرانی مشهد براساس ‏شاخص‎ زنگا

صفحه 21-31

سید جمال خراشادی‌زاده؛ غلامرضا محتشمی ‌برزادران؛ حدیث پوراسمعیلی


5. انتخابات و تخصیص مخارج عمومی

صفحه 75-95

سید مرتضی افقه؛ سید عبدالرسول سیاسی راد؛ علی کارگر برزی


6. بررسی و تحلیل عوامل موثر بر بهره‌وری کل عوامل تولید حمل و نقل جاده‌ای ایران

صفحه 97-134

اسفندیار جهانگرد؛ علیرضا امینی؛ علیرضا فرهادی کیا؛ علاءالدین ازوجی


7. ارزیابی شرکتهای دارویی در بازار سهام تهران با استفاده از روش تحلیل پوششی داده‌ها

صفحه 135-159

مرحوم غلامرضا اسلامی بیدگلی؛ بهرام نقش تبریزی؛ سید حمیدرضا علوی