دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، شهریور 1393 (1) 
نابرابری درآمد در خطوط اتوبوسرانی مشهد براساس ‏شاخص‎ زنگا

صفحه 21-31

10.22075/jem.2017.1495

سید جمال خراشادی‌زاده؛ غلامرضا محتشمی ‌برزادران؛ حدیث پوراسمعیلی


انتخابات و تخصیص مخارج عمومی

صفحه 75-95

10.22075/jem.2017.1498

سید مرتضی افقه؛ سید عبدالرسول سیاسی راد؛ علی کارگر برزی


بررسی و تحلیل عوامل موثر بر بهره‌وری کل عوامل تولید حمل و نقل جاده‌ای ایران

صفحه 97-134

10.22075/jem.2017.1499

اسفندیار جهانگرد؛ علیرضا امینی؛ علیرضا فرهادی کیا؛ علاءالدین ازوجی