ارزیابی شرکتهای دارویی در بازار سهام تهران با استفاده از روش تحلیل پوششی داده‌ها

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

2 کارشناس ارشد مدیریت مالی

3 کارشناس ارشد مهندسی صنایع

چکیده

  ارزیابی عملکرد شرکت‌ها از جهات مختلف دارای اهمیت می‌باشد. از نظر تجاری و کسب و کار، دارو در شمار برترین کسب وکارهای دنیا قرار دارد. اهمیت این کسب وکار باعث شد تا نگاه ویژه‌ای به آن در اقتصاد کشورهای توسعه یافته وجود داشته باشد. در این راستا، ارزیابی عملکرد و رتبه بندی شرکتها، برای سرمایه گذاران در این حوزه مفید خواهد بود. در این پژوهش شرکت های دارویی فعال در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1384- 1389با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده ‌ ها رتبه بندی شده‌اند. برای این منظور، از دارایی، حقوق صاحبان سهام، تعداد پرسنل و موجودی کالا به عنوان متغیرهای ورودی، و از فروش، سود ناخالص و سود خالص به عنوان متغیرهای خروجی استفاده شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Pharmaceutical Companies in Tehran Stock Market using DEA Technique

نویسندگان [English]

  • Gholamreza Eslami Bidgoli 1
  • Bahram Naghsh Tabrizi 2
  • Seyed Hamidreza Alavi 3
1 Associate Professor of Management in Tehran University
2 MA Financial Management
3 MA Industrial Engeeniearin
چکیده [English]

  Business assessment is important for Stockholders. Pharmaceutical business is one of the most important businesses in the developing countries. Managing and evaluating of these firms can be helpful to develop this business. Analyzing the situation of firms in the past and the present is very important in order to achieve this gole.   Purpose of this research has been to rank the pharmaceutical Companies which have been active in Tehran Stock Market during 1384-1389 using Data Envelopment Analysis(DEA) technique. Doing so, we have used Asset, Equity, Personnel, Stock as input variables, and Sale, Gross profit and net profit as output variables.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • DEA
  • Pharmaceutical Company
  • TSM