نابرابری درآمد در خطوط اتوبوسرانی مشهد براساس ‏شاخص‎ زنگا

نویسندگان

1 کارشناس ارشد آمار سازمان اتوبوسرانی مشهد

2 استاد گروه آمار دانشگاه فردوسی مشهد

3 کارشناس ارشد آمار اقتصادی و اجتماعی

چکیده

  شاخص‌ها و معیارهای متعددی در زمینه نابرابری‌‌های اقتصادی معرفی گردیده است که هرکدام دارای خواص و ویژگی‌هایی می‌باشند. زنگا در سال 2007 میلادی شاخص جدیدی را به عنوان جایگزین ضریب جینی معرفی کرد. این شاخص ازمقایسه درآمد میانگین p 100% ‎ پایین جامعه و میانگین ( p -1 ‎ )100% بالای جامعه بدست می‌آید. برتری این معیار نسبت به سایر معیارهای دیگر این است که این شاخص ارتباط فقر و ثروت را به خوبی منعکس می‌کند. در این مقاله به بررسی خواص و ویژگی‌های شاخص زنگا در راستای مقالات گرسلین و همکاران (2009، 2010، 2013) و زنگا (2007) ‏می‌پردازیم و برآورد نقطه‌ای و فواصل اطمینان را برای آن یافته و آن ‌ را با سایر معیارهای نابرابری از جمله ضریب جینی مقایسه می‌کنیم. در انتها از داده‌‌های درآمد خطوط سازمان اتوبوسرانی مشهد برای نشان دادن کاربرد عملی شاخص زنگا استفاده خواهیم کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Income inequality in Mashhad Bus Lines based on

نویسندگان [English]

  • Seyed Jamal Khorashadizade 1
  • Gholam Reza Mohtashami Borzadaran 2
  • Hadis Pouresmaeili 3
1 M.S.c of Economic and Social Statistics of Organization Bus Mashhad
2 Professor, Department of Statistics, Ferdowsi University of Mashhad
3 M.S.c of Economic and Social Statistics, Ferdowsi University of Mashhad
چکیده [English]

Several indexes and measures have been introduced in the field of economic inequality. Zenga in 2007 introduce a new index which as an alternative to the Gini coefficient. The index is the ratio between the mean income of the 100p% poorest to that of the  100(1-p) % richest.  The advantage of this index to other measures as well reflect the relationship between poverty and wealth.  This paper examine properties and features of Zenga by papers of Greselin (2009, 2010, 2013) and Zenga (2007) and discuss point estimates and confidence intervals and it compare with other inequality measures such as the Gini coefficient. Also, explain Zenga index in both discrete and continuous state and presented their properties. Finally, for applications of Zenga index we use the Mashhad bus lines income data.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Zenga index
  • Zenga curve
  • Lorenz curve
  • Organization of Mashhad Bus