کلیدواژه‌ها = اندازه دولت
اثر باز بودن تجارت و اندازه دولت بر روی تلاطم اقتصاد کلان در ایران: رهیافت الگوی تلاطم تصادفی (SVM)

دوره 3، شماره 2، فروردین 1397، صفحه 123-153

10.22075/jem.2019.16258.1222

مجید دشتبان فاروجی؛ بهنام الیاس پور؛ مسعود عباس نژاد