کلیدواژه‌ها = تمرکززدایی مالی
اثر تمرکززدایی مالی بر تورم در ایران: کاربردی از الگوی رگرسیون انتقال هموار تابلویی

دوره 2، شماره 1، اسفند 1395، صفحه 9-32

10.22075/jem.2017.2652

علی اکبر باجلان؛ سعید کریمی پتانلار؛ احمد جعفری صمیمی