نویسنده = ������������ ��������
تعداد مقالات: 3
1. مقایسه اثر بازار داخلی در صنایع رقابتی و انحصار چند جانبه

دوره 6، شماره 1، زمستان 1399، صفحه 9-32

اسمعیل ابونوری؛ رحمان سعادت؛ سعید راسخی؛ محمدرضا مردانی


2. اثر تجارت درون صنعت بر نرخ تورم در ایران

دوره 5، شماره 2، بهار 1399، صفحه 119-146

سعید راسخی؛ گل جمال نظری قوجق


3. آزمون حباب‏های چندگانه: مطالعه موردی برای بازار مسکن ایران

دوره 1، شماره 2، پاییز 1393، صفحه 1-14

سعید راسخی؛ میلاد شهرازی