مقایسه اثر بازار داخلی در صنایع رقابتی و انحصار چند جانبه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری، دانشگاه سمنان

2 استادیار دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری، دانشگاه سمنان

3 استاد دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه مازندران

4 دانشجوی دکتری دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری دانشگاه سمنان

چکیده

در این مطالعه اثر بازار داخلی در صنایع رقابتی و صنایع انحصار چند جانبه بر اساس طبقه‌بندی بین‌المللی استاندارد صنایع ISIC دو رقمی منتشر شده توسط مرکز آمار به صورت استانی مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور از داده‌های تابلویی پویا به روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) در دوره زمانی 1380 – 1394 استفاده شده است. نتایج نشان می‌دهد که ضریب تقاضا در صنایع بازار انحصار چندجانبه از ضریب تقاضای صنایع بازار رقابت کامل بیشتر است. اثر بازار داخلی فقط در صنعت «تولید رادیو و تلویزیون و دستگاه‌ها و وسایل ارتباطی» در صنایع بازار انحصار چندجانبه وجود دارد؛ بنابراین، سرمایه‌گذاری در این صنعت می‌تواند منجر به صادرات گردد. در سایر صنایع اثر بازار داخلی وجود نداشته، یعنی به طور نسبی تقاضای بالا برای محصولات این صنایع منجر به واردات خالص این کالاها می گردد؛ به عبارت دیگر اثر واردات بر صادرات غلبه کرده و موجب واردات خواهد شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparing the Home Market Effects on Competitive Industries and Multilateral Monopoly

نویسندگان [English]

  • esmaeil abounoori 1
  • rahman saadat 2
  • Saeed Rasekhi 3
  • mohammad reza mardani 4
1 Professor in Economics, Department of Economics, University of Semnan
2 Assistant Professor in Economics, Department of Economics, University of Semnan
3 Professor in Economics, Department of Economics, University of Mazandaran
4 Ph.D. Student in Economics, Department of Economics, University of Semnan
چکیده [English]

In this study, the home market effect on competitive and multilateral monopoly industries was studied concerning double-digit ISIC classification published by Statistical Center of Iran. For this purpose, dynamic panel data were implemented using Generalized Method of Moments (GMM) regarding the period 2001–2015. The results indicate that the demand coefficient in multilateral monopoly market industries is higher than in competitive market industries. The home market effect only exists in “the production of radio and television, and communication devices and machines” industries in multilateral monopoly market industries; thus, investing in this industry can lead to exports. In other industries, there have not been the home market effect, which means relatively higher demand for their products will generally lead to the net imports of the products.That is, the imports’ effect will dominate exports and will lead to imports.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Exports
  • Home Market Effect
  • Industries of Iran
  • Dynamic Panel Data