آزمون حباب‏های چندگانه: مطالعه موردی برای بازار مسکن ایران

نویسندگان

1 استاد اقتصاد، گروه اقتصاد بازرگانی، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه مازندران

2 دانشجوی دکتری اقتصاد، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه مازندران

چکیده

  از آنجا که بخش مسکن، ارتباط گسترده‏ای با سایر بخش‏های اقتصادی دارد، افت‏وخیزهای ناشی از بروز حباب قیمتی در این دارایی، می‏تواند هزینه ‎ های گزافی در پی داشته باشد. بنابراین، می‏طلبد که موضوع کشف حباب ‎ های قیمتی مسکن بعنوان یک سیستم هشداردهنده اولیه جهت پیشگیری از پیامدهای ناگوار اقتصادی بطور دقیق‎تر مورد بررسی قرار گیرد. در این راستا، در مقاله حاضر، این موضوع که آیا شاخص قیمت مسکن در ایران طی دوره 1381:01-1393:06 حبابی بوده است یا خیر، بررسی گردیده است. برای پاسخ به این سئوال، از آزمون‎های ریشه واحد راست دنباله پیشنهادی توسط فیلیپس و همکاران (2012) استفاده شده است. نتایج بر اساس این روش جدید نشان می‏دهد که طی دوره مذکور، بازار مسکن ایران رفتار انفجاری و حباب‏های چندگانه را تجربه نموده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Examination of Multiple Bubbles: A Case Study of Iranian Housing Market

نویسندگان [English]

  • Saeed Rasekhi 1
  • Milad Shahrazi 2
1 Professor in Economics, Department of Economics, University of Mazandaran
2 Ph.D. Student in Economics, Department of Economics, University of Mazandaran
چکیده [English]

  Since the housing sector has a wide relationship with other economic sectors, fluctuations due to price bubbles of this asset can lead to heavy costs. So, detection of the housing price bubbles must be examined to provide a primary alarming system for the prevention of economic adverse consequences. For this purpose, we have examined whether or not the Iranian housing price has been bubbled during the time period 2002:03-2014:09. To answer the question, we have employed the right-tailed unit root tests suggested by Phillips, et al. (2012). The results based on this new method show that Iranian housing market has experienced the explosive behavior and multiple bubbles during the time period.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Housing Price
  • Multiple Bubbles
  • RTADF Unit Root Tests
  • Iran