کلیدواژه‌ها = توسعه انسانی
تعداد مقالات: 3
1. اثر فساد بر توسعه انسانی (مدل رگرسیون کوانتایل)

دوره 5، شماره 1، زمستان 1398، صفحه 37-66

سیامک شکوهی فرد؛ رویا آل عمران؛ نادر مهرگان؛ فرزاد رحیم زاده


2. تأثیر غیرخطی شاخص توسعه انسانی بر پایداری اقتصادی در کشورهای توسعه یافته

دوره 2، شماره 3، تابستان 1396، صفحه 65-98

احمد جعفری صمیمی؛ زینب رئیسی


3. برآورد بردار هم انباشتگی اقتصاد خاکستری و توسعه انسانی با روش حداقل مربعات پویای پانلی

دوره 1، شماره 3، زمستان 1393، صفحه 125-142

سیدعلی پایتختی اسکویی؛ لاله طبقچی اکبری