نویسنده = کیومرث شهبازی
تعداد مقالات: 2
1. رویکرد رگرسیون چندک در بررسی تاثیر شوکهای قیمت نفت بر نرخ ارز کشورهای منتخب عضو اوپک

دوره 5، شماره 4، پاییز 1399، صفحه 33-62

مسعود امانی؛ کیومرث شهبازی؛ سید جمال الدین محسنی زنوزی


2. بررسی اثرات نامتقارن شوک های پولی بر تولید ناخالص داخلی ایران طی ادوار تجاری با تأکید بر اعتبارات بانکی

دوره 2، شماره 4، پاییز 1396، صفحه 55-84

کیومرث شهبازی؛ حسن خداویسی؛ ابراهیم رضایی؛ ایرج یکتا