رویکرد رگرسیون چندک در بررسی تاثیر شوکهای قیمت نفت بر نرخ ارز کشورهای منتخب عضو اوپک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم اقتصادی ، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه ارومیه

2 استاد اقتصاد، گروه علوم اقتصادی ، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه ارومیه

3 دانشیار اقتصاد، گروه علوم اقتصادی، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه ارومیه

10.22075/jem.2021.21699.1516

چکیده

این مقاله به بررسی تأثیر شوک های قیمت نفت بر دهکهای مختلف نرخ ارز حقیقی کشورهای منتخب عضو اوپک (ایران، نیجریه، الجزایر و عربستان) طی دوره­ی 1993 تا 2018 با روش رگرسیون چندک می پردازد. نتایج حاکی از تاثیر نامتقارن شوکهای مثبت و منفی قیمت نفت بر دهک­های مختلف نرخ ارز حقیقی تحت تاثیر شرایط مختلف بازار است. افزایش قیمت نفت در دهکهای پایین نرخ ارز حقیقی به دلیل اثر مداخله بانک مرکزی و در دهکهای میانی به دلیل افزایش واردات کالاهای صنعتی و نیمه صنعتی منجر به تقویت دلار آمریکا در مقابل پول داخلی کشورهای ایران، نیجریه و الجزایر می­شود در حالی که در دهکهای بالا هیچ تاثیری بر نرخ ارز حقیقی هیچ یک از این چهار کشور ندارد. کاهش قیمت نفت نیز تنها سبب تضعیف ریال عربستان در سطوح پایین نرخ ارز حقیقی در برابر دلار آمریکا شده است. همچنین نتایج بدست آمده حاکی از تأیید اثر بالاسا – ساموئلسون برای این کشورها است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Quantile regression approach in investigation of the effects of oil price shocks on exchange rates of selected OPEC member countries

نویسندگان [English]

  • Masoud Amani 1
  • Kiumars Shahbazi 2
  • Seyed Jamaleddin Mohseni zonouzi 3
1 Ph.D Student in Economics, Faculty of Economics and Management, Urmia University
2 Professor, Faculty of Economics and Management, Urmia University
3 Associate Professor, Faculty of Economics and Management, Urmia University
چکیده [English]

This article investigates the effects of oil price shocks on different quantiles of real exchange rates of selected OPEC member countries (Islamic republic of Iran, Nigeria, Algeria and Saudi Arabia) from January 1993 to December 2018 with quantile regression approach. The result indicates that positive and negative oil price shocks have asymmetric effects on different quantiles of real exchange rates affected by market conditions. Rising oil prices at lower quantiles of real exchange rates, because of central bank intervention effect, and at the medium quantiles because of increase in import of industrial and semi-industrial goods lead to USD appreciation against the currency of Iran, Nigeria and Algeria while at upper quantiles has no meaningful effect on real exchange rate of these four countries. Also, falling oil prices only lead to deprecation of SAR against USD at lower quantiles of exchange rate. Ultimately current result confirms the Balassa-Samuelson effect for all of these countries.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Quantile Regression
  • Exchange Rates
  • Oil Price Shocks