نویسنده = محمود محمودزاده
تعداد مقالات: 2
1. تحلیل ‌شکاف درآمد و ثروت در ایران: رهیافت پیکیتی

دوره 6، شماره 1، زمستان 1399، صفحه 57-75

مرضیه ساکیان؛ محمود محمودزاده؛ امیرغلام ابری؛ میرحسین موسوی


2. تاب آوری اقتصاد کلان و ورشکستگی نظام بانکی (مطالعه بین کشوری)

دوره 4، شماره 4، پاییز 1398، صفحه 107-153

سید صهیب مدنی تنکابنی؛ مهدی ادیب پور؛ محمود محمودزاده؛ صالح قویدل