تحلیل ‌شکاف درآمد و ثروت در ایران: رهیافت پیکیتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشته اقتصاد، واحد فیروزکوه، دانشگاه آزاد اسلامی

2 دانشیار گروه اقتصاد، واحد فیروزکوه،‌ دانشگاه آزاد اسلامی

3 دانشیار گروه ریاضی، واحد فیروزکوه، دانشگاه آزاد اسلامی

4 دانشیار گروه اقتصاد، دانشگاه الزهرا، تهران

10.22075/jem.2021.21250.1500

چکیده

هدف کلیدی اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ نشان دادن شکاف ثروت در میان دهک‌های درآمدی و اثر ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی توزیع درآﻣﺪ ﺑﺮ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی توزیع ثروت در اﯾﺮان بوده‌اﺳﺖ. لذا تاثیر ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی توزیع درآمد و توزیع ثروت در ایران در ﻗﺎﻟﺐ مدل پویای نابرابری ثروت پیکیتی، در دوره زمانی سال‌های 97-1390 بر اساس داده‌های بودجه خانوار ﻣﺪلﺳﺎزی و ﺑﺮآورد ﮔﺮدﯾﺪ. ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن داد فرضیه‌ پیکتی در مورد توزیع ثروت در ایران مصداق دارد و دست‌کم ۵۰ درصد ثروت در اختیار دهک دهم درآمدی است. همچنین توانایی کسب درآمد بیشتر (سهم درآمدی دهک‌ها) منجر به پس‌انداز بیشتر و شکاف عمیق‌تر ثروت بین دهک‌های بالا و پایین درآمدی شده‌است. با توجه به این که دارایی‌ها در این پژوهش شامل املاک و مستغلات مسکونی و اجاره‌ای و تجاری بوده و شامل سپرده، سهام، طلا، اوراق و ارز نمی‌شود، پس شکاف توزیع ثروت بیش از مقدار برآوردی‌است. بی‌تردید طراحی نظام مالیاتی مبتنی برمالیات برعایدی سرمایه نقش مهمی در بهبود برابری‌های اجتماعی خواهد داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of Income gaps and wealth distribution in Iran: Piketty Approach

نویسندگان [English]

  • Marziyeh Sakiyan 1
  • Mahmud Mahmudzadeh 2
  • Amirgholam Abri 3
  • Mirhosein Mousavi 4
1 Ph.D. Student in Economics, Department of Economics, Azad University of Firuzkuh
2 Associate Professor in Economics, Department of Economics, Azad University of Firuzkuh
3 Associate Professor in Math, Department of Math, Azad University of Firuzkuh
4 Associate Professor in Economics, Department of Economics, Alzahra University of Tehran
چکیده [English]

This study aimed to demonstrate the inequality of income and wealth in Iran. Therefore, the effects of income inequality and wealth distribution were modeled from 1390 to 1397 on Piketti's dynamic model and based on the analysis of household budget data for the first time in Iran. The results showed that Piketti's hypotheses are valid for Iran and fifty percent of total household wealth belongs to the tenth decile. Furthermore, high Income-share lead to more saving rate and widen the wealth gap between the top and low deciles. It is worth mentioning that this study results owning to the limitation of data gathered, mainly include real estate capital and omit capital like bonds, gold, foreign currency, stocks, and deposits. Consequently, the obtained results are conservative and including the above-mentioned omitted capital into the model would deteriorate the status of inequality. Undoubtedly, establishing a new capital gains tax system would improve equality.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Income and Wealth Distribution
  • Inequality
  • Growth