نویسنده = علیرضا عرفانی
نقش مدیریت نقدینگی بر سودآوری بانک‌ها

دوره 7، شماره 4، اسفند 1401، صفحه 37-64

10.22075/jem.2023.27735.1750

علیرضا عرفانی؛ محمد امین حیدری


نقش رسانه در شکل گیری انتظارات اقتصادی پویا و مدیریت سبد دارایی‌ها

دوره 5، شماره 1، اسفند 1398، صفحه 11-36

10.22075/jem.2019.17910.1319

فرشاد پرویزیان؛ علیرضا عرفانی؛ اسمعیل ابونوری