نویسنده = مجید مداح
تعداد مقالات: 1
1. سطح بهینه تقاضا و عرضه کالای عمومی در یک الگوی تعادل عمومی با وجود مالیات لیندالی

دوره 2، شماره 3، تابستان 1396، صفحه 129-157

مجید مداح؛ محسن شفیعی نیک آبادی؛ ندا سمیعی