تأثیر فساد و استقلال بانک مرکزی بر حجم پول در ایران: با استفاده از الگوی (STAR)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب

2 استادیار گروه اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب

3 استاد گروه اقتصاد، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی، دانشگاه الزهرا

چکیده

در تحقیق حاضر با استفاده از مدل غیرخطی خودرگرسیون با انتقال ملایم (STAR) به بررسی اثر فساد بر سیاست پولی با توجه به سطوح مختلف استقلال بانک مرکزی ایران طی دوره 1357-1396 پرداخته شده است. نتایج حاصله علاوه بر تأیید رابطه غیرخطی میان شاخص استقلال بانک مرکزی ایران و رشد حجم پول، نشان می­دهد که در هر دو رژیم افزایش درجه استقلال بانک مرکزی باعث کاهش رشد حجم پول شده است. همچنین در رژیمی که بانک مرکزی استقلال کمتری دارد، افزایش شاخص فساد به افزایش رشد حجم پول منجر شده است. اما در رژیمی که بانک مرکزی از استقلال بالاتری برخوردار است، شاخص فساد بر رشد حجم پول اثری ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Corruption and Central Bank Independence on Volume of Money in Iran: Using the Model (STAR)

نویسندگان [English]

  • Maryam Ghadimi 1
  • Mahnaz Rabiei 2
  • Abdolah Davani 2
  • Abolfazl Shahabadi 3
1 Ph.D Student in Economics, Islamic Azad University,Tehran South Branch
2 Assistant Professor in Economics, Faculty member of Islamic Azad University,Tehran South Branch
3 Professor in Economics, Faculty member of Social&Economics Department, Alzahra University
چکیده [English]

The present study has investigated the effect of corruption on monetary policy with respect to different levels of central bank independence during the period 1978-2017 using the STAR model. The results of the model estimation, in addition to confirming the nonlinear in the relationship between Central Bank of Iran Independence Index and the growth of money volume, show that increasing the degree of central bank independence in both regimes has reduced the growth of money volume. In addition, in the regime of low central bank independence, an increase in the corruption index has led to an increase in the volume of money. However, in a regime where the central bank is more independent, the index of corruption has no effect on money growth.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Central Bank Independence (CBI)
  • Principal Component Analysis (PCA)
  • Smooth Transition Autoregressive (STAR)
  • Monetary Policy
  • Corruption