کلیدواژه‌ها = مدل تعادل عمومی پویای تصادفی
بررسی اثرات شوک بهره‌وری بر قیمت‌های اسمی اقتصاد در شرایط بحران بانکی

دوره 8، شماره 3، مهر 1402، صفحه 35-57

10.22075/jem.2023.30864.1846

حسین عباسی نژاد؛ سجاد برخورداری دورباش؛ پوریا اصفهانی


بررسی اثر نرخ بهره و نرخ ارز بر هدفگذاری تورم با رویکرد انتظارات تورمی ناهمگن

دوره 5، شماره 1، اسفند 1398، صفحه 87-110

10.22075/jem.2020.18166.1338

اصغر ابوالحسنی؛ بیتا شایگانی؛ زهرا زندیان