بررسی اثرات شوک بهره‌وری بر قیمت‌های اسمی اقتصاد در شرایط بحران بانکی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد اقتصاد، گروه اقتصاد اسلامی، پولی و مالی، دانشکده اقتصاد، دانشگاه تهران

2 دانشیار اقتصاد، گروه اقتصاد کاربردی، دانشکده اقتصاد، دانشگاه تهران

3 دانشجوی دکتری اقتصاد، دانشکده اقتصاد، دانشگاه تهران

چکیده

با توجه به شرایط نظام بانکی در سال های اخیر،‌ نشانه‌هایی از بروز بحران بانکی در اقتصاد ایران مشاهده شده که با در نظر گرفتن سهم بالای نظام بانکی در تامین مالی فعالیت‌های اقتصادی ایران، در این مقاله اثرات تکانه‌ بهره‌وری بر متغیرهای نرخ تورم، نرخ سود اسمی، نرخ اجاره سرمایه، نرخ سود سپرده‌ها و نرخ سود اعطای تسهیلات با استفاده از مدل تعادل عمومی پویای عمومی در قالب دو سناریوی حدی عدم وجود بحران و وجود بحران بانکی با استفاده از داده‌های اقتصاد ایران طی سال‌های 1399-1360 بررسی شده است. نتایج نشان‌دهنده تاثیرگذاری کمتر تکانه‌ بهره‌وری در حالت وقوع بحران بانکی نسبت به عدم وقوع آن و تعدیلات ناقص در شرایط بحران بانکی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Examining the effects of productivity shock on nominal prices of the economy in the conditions of banking crisis

نویسندگان [English]

  • Hossein Abbasi nejad 1
  • Sajad Barkhordari 2
  • POURYA Esfahani 3
1 Professor in Economics, Department of Economics, University of Tehran
2 Associate Professor in Economics, Department of Economics, University of Tehran
3 Ph.D. Student in Economics, Department of Economics, University of Tehran
چکیده [English]

According to the conditions of the banking system in recent years, signs of a banking crisis have been observed in Iran's economy, and considering the high share of the banking system in financing Iran's economic activities, in this article, the effects of productivity impulse on the variables of inflation rate, Nominal interest rate, capital rental rate, interest rate of deposits and interest rate of granting facilities have been investigated using dynamic general equilibrium model in the form of two limit scenarios of no crisis and presence of banking crisis using the data of Iran's economy during 2018-2019. The results show the less impact of the productivity impulse in the case of banking crisis compared to its non-occurrence and incomplete adjustments in banking crisis conditions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Banking crisis
  • stochastic dynamic general equilibrium model
  • productivity shock
  • inflation rate
  • nominal interest rate