نویسنده = خسرو پیرایی
تعداد مقالات: 1
1. برآورد فاصله اطمینان برای حدّ آستانه‌ای نابرابری درآمد در ایران

دوره 1، شماره 2، پاییز 1393، صفحه 35-52

خسرو پیرایی؛ محمد علیزاده؛ هادی رضایی؛ مریم برزگر مروستی