نویسنده = سید صهیب مدنی تنکابنی
تعداد مقالات: 1
1. تاب آوری اقتصاد کلان و ورشکستگی نظام بانکی (مطالعه بین کشوری)

دوره 4، شماره 4، پاییز 1398، صفحه 107-153

سید صهیب مدنی تنکابنی؛ مهدی ادیب پور؛ محمود محمودزاده؛ صالح قویدل